Nytt pavelig direktiv tillater bruk av Johannes XXIII-missalet

 


 

 Se også:

Pave Benedikt XVI har offentliggjort nye direktiver som tillater bruk av det romerske missalet promulgert av pave Johannes XXIII, som en ekstraordinær form av den liturgiske feiring. Det apostoliske brevet "Summorum Pontificum", publisert lørdag den 7. juli, slår samtidig fast at Paul VIs romerske missale - som ved to anledninger er revidert av pave Johannes Paul II - er og forblir den latinske rites ordinære form.

Den hellige stol offentliggjorde samme dag et følgebrev, adressert til verdens biskoper, hvor Den hellige far forklarer at hans bestemmelse er motivert av et ønske om å fremme "en indre forsoning i Kirkens hjerte."

Pave Benedikt XVI sier i det apostoliske brevet, som er gitt "motu proprio" ("på eget initiativ"), at de nye reglene ikke med dette aksepterer to riter, men snarere "to bruksmåter av Den romerske rite".

De nye direktivene tillater at "alle katolske prester av den latinske ritus, enten de er sekularprester eller ordensprester, kan bruke det romerske missalet gitt av den hellige pave Johannes XXIII i 1962, eller Det romerske missalet promulgert av pave Paul VI i 1970, og at det kan gjøres på hvilken som helst dag, med unntak av påskens triduum."

Prestene som benytter seg av det latinskspråklige 1962-missalet, må imidlertid "være kvalifisert til å gjøre det og ikke juridisk sett forhindret." Prester tillates også å bruke det romerske breviaret promulgert av Johannes XXIII i 1962.

De nye pavelige direktiver slår fast at man ikke lenger trenger tillatelse fra Den hellige stol eller ordinarius for å feire "den gamle messen", og at de troende fritt kan delta.

"I de menigheter hvor det er en stabil gruppe troende som holder fast ved de tidligere liturgiske tradisjonene," slår brevet fast, "bør presten villig akseptere deres ønske om å feire messen i henhold til Det romerske missalet publisert i 1962 og forsikre seg om at disse troendes velbefinnende harmoniserer med den ordinære pastorale omsorg for menigheten... ved å unngå splid og å fremme hele Kirkens enhet."

I messer som feires etter 1962-missalet, "kan lesningene foretas på morsmålet, fra utgaver som er godkjente av Det hellige stol."

Benedikt XVI slår videre fast: "Dersom en gruppe troende legfolk... ikke får sin forespørsel [RED: om å få feiret den pre-konsiliære messe] besvart på en tilfredsstillende måte, bør de informere sin biskop. Biskopen oppfordres sterkt til å innfri deres ønsker."

Prester kan feire sakramentene dåp, ekteskap, skriftemål og salving av de syke etter 1962-normen, og biskoper kan bruke det tidligere romerske missalet ved ferming. Prester kan også bruke det pre-konsiliære missalet ved "begravelser og ved andre anledninger", slik som valfarter.

Det apostoliske brevet slår fast at det er Den pavelige kommisjon Ecclesia Dei som skal garantere for at det apostoliske brevets direktiver følges. Kommisjonen ble opprettet av Johannes Paul II i 1988, som en følge av skismaet som oppsto da erkebiskop Marcel Lefebvre foretok illegitime bispeordinasjoner.

Pave Benedikt XVIs nye direktiver fra "Summorum Pontificum" trer i kraft fra den 14. september 2007, på festen for Korsets Opphøyelse.

ZEN - Zenit (9. juli 2007)

av Webmaster publisert 09.07.2007, sist endret 19.05.2014 - 09:18