Forvirring rundt ordinasjon av ny biskop av Beijing

 Se også:

Mens kinesiske katolikker forbereder ordinasjon av den nye biskopen av Beijing - som man ikke med sikkerhet vet om har anerkjennelse fra Den hellige stol - anklages nøkkelpersonen i den myndighetsstøttede Katolsk Patriotisk Assosiasjon for å ha erobret kirkelig eiendom til fordel for egen famile, rapporterer nyhetsbyrået AsiaNews.

Msgr. Li Shan innsettes som biskop av Beijing denne uken, og man forbereder nå ordinasjonen i katedralen Den Ubesmittede Unnfangelse. Den nye biskopen etterfølger den avdøde erkebiskop Fu Tieshan, en av de få kinesiske biskoper som aldri søkte anerkjennelse fra Den hellige stol.

Enkelte kinesiske katolikker hevder at valget av Msgr. Li eksplisitt er godkjent av Vatikanet. Andre benekter at det skal foreligge en offisiell pavelig anerkjennelse. I juli uttalte imidlertid statssekretær Tarcisio Bertone at biskop-elekten er "en meget god og kvalifisert kandidat". Uttalelsen underbygde derved rapportene som hevdet at Den hellige stol var fornøyd med utnevnelsen.

Liu Bainian, viseformann i Katolsk Patriotisk Assosiasjon, skal ifølge AsiaNews imidlertid benekte at Vatikanet har godkjent bispeutnevnelsen. Liu, som leder an i kampen for å skille Den katolske kirke fra Den hellige stol, har den siste tid vært under etterforskning for rapporter om at han skal ha tilegnet seg kirkelig eiendom for private, kommersielle formål.

Biskop-elekt Li har allerede flyttet inn i en residens ved katedralen i Beijing, forteller AsiaNews, men han skal ikke ha fått mulighet til å flytte inn i sin forgjengers residens, siden Den Patriotiske Assosiasjon har tilegnet seg lokalene.

Les for øvrig en ny og informativ artikkel om Den katolske kirkes situasjon i Kina, i forbindelse med sommerens skjellsettende pavelige brev til katolikkene i landet.

CWN - Catholic World News (18. september 2007)

av Webmaster publisert 18.09.2007, sist endret 18.09.2007 - 11:23