Pressemelding fra Den nordiske bispekonferanses plenarmøte i Göteborg

Fra Den nordiske bispekonferanses plenarmøte i Göteborg 14. til 20. september 2007.

De skandinaviske biskopene avsluttet sitt plenarmøte i Göteborg, Sverige, den 20. september. Møtets hovedtema var økumenikk og liturgi. Den apostoliske administrator i Estland, biskop Philipp Jourdan, var til stede ved deler av konferansen.

De ledende lutherske biskoper i de nordiske land møter jevnlig sine katolske kolleger for å diskutere felles anliggender. Et slikt møte fant sted den 15. september og viste at kirkelederne har mange felles utfordringer og at man ikke kun er villige til å samtale om disse, men også til å samarbeide der det er mulig. Biskopene informerte hverandre om den seneste utvikling i sine respektive land. Religiøs utdannelse og praksis for og blant unge mennesker mellom 15 og 30 år ble diskutert forholdsvis utfyllende, dessuten også spørsmålet om interkommunion og visse etiske problemstillinger. De lutherske og katolske biskoper vil møtes igjen i 2009.

Deltagelse i søndagsmessen er for katolikker en positiv plikt, og pave Benedikt oppmuntrer til en verdig feiring av liturgien. Hans nylige apostoliske brev (Sacramentum caritatis) og motu proprio (Summorum pontificum) ble vurderd som inspirerende. Konferansen overlater det til den enkelte biskop å fortolke den generelle tillatelse til å feire messen etter pave Johannes XXIIIs missale fra 1962. På denne bakgrunn skal ett av de to pastorale brev som planlegges for det følgende år omhandle helligholdelse av søndagen. Det andre vil omhandle voksenkatekumenatet.

I mai 2008 arrangeres den 97. tyske Katholikentag i Osnabrück. Det er tette bånd mellom Skandinavia og dette bispedømmet. Biskopen av Osnabrück, dr. Bode, har invitert katolikker fra de nordiske land til å delta, og biskopene vil oppfordre de troende til å gjøre dette.

Blant andre temaer som ble tatt opp til samtale var den pastorale omsorg for romanifolket, sintiene og de reisende, bispesynoden i Roma i 2008 som er er dedikert til "Guds Ord i livet og Kirkens misjon", samt det skandinaviske bidrag til Kirkens misjon.

KI - Katolsk Informasjonstjeneste (Oslo) (21. september 2007)

av Webmaster publisert 26.03.2010, sist endret 26.03.2010 - 11:52