Relikvier av Johannes Paul II tilgjengelige - men ikke for salg

 Se også:

Johannes Paul II (1920-2005)

Representanter for bispedømmet Roma har sett seg nødt til å oppklare misforståelser rundt en kampanje som distibuerer relikvier av Johannes Paul II, etter at en mengde medieoppslag feilaktig har hevdet at man nå kan kjøpe relikvier av den avdøde paven.

Initiativtakerne til saligkåringskampanjen for Johannes Paul II har tilbudt bønnekort, som inneholder en liten bit av pavens sutan, til interesserte. Bønnekortene har vært tilgjengelige via den offisielle internettsiden for saligkåringssaken.

Den siste uken har imidlertid flere italienske aviser feilaktig rapportert at Johannes Paul IIs relikvier er til salgs, og bispedømmet Roma har druknet i forespørsler etter bønnekortene. Kirkelige representanter ble imidlertid varslet om oppslagene og var raskt ute med å klargjøre at bønnekortene var gratis.

For å oppklare misforståelser, har bispedømmet Roma republisert et intervju med Msgr. Marco Frisina, som tidligere var publisert i Totus Tuus, bladet som fokuserer på Johannes Paul IIs saligkåringssak. "Man kan absolutt aldri kjøpe eller selge noen type relikvie, siden det er noe hellig, de kan ikke prises," sier Msgr. Frisina, og legger til at salg av relikvier er helligbrøde.

Bønnekortene, som distribueres via internettsiden til bispedømmet Roma, er små biter av en sutan som en gang ble båret av Johannes Paul II. Internettsiden har tilbudt troende å bestille et bønnekort og har samtidig oppfordret til en frivillig donasjon for å dekke konstnadene.

Bønnekortene - som kan klassifiseres som et relikvie av andre klasse ("ex indumentis"), siden det er snakk om klær som er båret i den avdøde pavens levetid - er fremdeles tilgjengelige via internettsiden. Bispedømmet klargjør imidlertid at det her ikke er snakk om å kjøpe relikvier. På siden heter det:

"Det bes ikke om donasjon for selve "relikvien", men vi ber de som har anledning til det om en donasjon til distribusjonskostnadene, dette på grunn av de tusenvis av henvendelser vi har fått fra utlandet. Vi vil imidlertid sende bønnekortet med "ex indumentis"-relikvien til alle som ber om det."

Vatikanet har også tidligere kjempet mot salg av relikvier - ekte og falske - gjennom internett. I fjor reagerte Vatikanet kraftig på at enkelte førsøkte å selge det som antas å være falske "relikvier" av Johannes Paul II, og de lyktes med å få stoppet det ulovlige salget.

Les også en utdypende artikkel om relikvier.

ZEN - Zenit (26. september 2007)

av Webmaster publisert 26.09.2007, sist endret 26.09.2007 - 12:22