Kardinal Rosalio Castillo Lara døde den 16. oktober

Kardinal Rosalio Castillo Lara RIP

Kardinal Rosalio Castillo Lara, mangeårig sentral Vatikan-tjenestemann og en av president Hugo Chavez sine fremste krtikere, døde den 16. oktober i en alder av 85 år.

Den venezuelanske prelaten, som valgte å ha sin pensjonisttilværelse i hjemlandet, ble i september lagt inn på sykehus grunnet alvorlige hjerteproblemer. Han døde mens landets biskoper var samlet til møte i Caracas.

Rosalio Castillo Lara ble født i 1922 og ordinert til salsianerpater i 1949. Han tjenestegjorde 25 år i Roma, hvor han innehadde en mengde sentrale verv i Den romerske kurie. Han virket blant annet som president for Den pavelie kommisjon for tolkning av lovtekster, som president for Administrasjonen av Den Apostoliske Stols patrimonium samt som president for Den pavelige kommisjonen for Vatikanstaten. Han ble kreert til kardinal av pave Johannes Paul II i 1985.

Siden han gikk av med pensjon og flyttet hjem til Venezuela i 1997, har kardinalen fremstått som landets mest prominente kritiker av president Chavez, som han ved et tilfelle har betegnet som en "paranoid diktator." Kardinalens kritikk skal ha vært en av hovedårsakene til at presidenten har referert til landets katolske biskoper som en gruppe "djevler" som konspirerer mot myndighetene.

Med kardinal Castillo Laras død, er det nå 179 medlemmer av kardinalkollegiet. Av disse er 104 under 80 år og derved stemmeberettigede ved et pavevalg. Det er stor sannsynlighet for at pave Benedikt XVI vil innkalle til et konsistorium i november, og det spekuleres nå i at han vil kunngjøre dette en av de nærmeste dagene.

CWN - Catholic World News (17. oktober 2007)

av Webmaster publisert 17.10.2007, sist endret 17.10.2007 - 11:25