Erkebiskop Giovanni Tonucci, nuntius til de nordiske land, utnevnt til erkebiskop-prelat av Loreto

Erkebiskop Giovanni Tonucci

Den apostoliske nuntius til de nordiske land, erkebiskop Giovanni Tonucci, er av pave Benedikt XVI utnevnt til erkebiskop-prelat av prelaturet Loreto og til pavelig delegat til basilikaen av Det hellige hus.

Erkebiskop Tonucci ble utnevnt til pavestolens ambassadør til de nordiske land (Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige) den 16. oktober 2004, en tjeneste han overtok etter erkebiskop Piero Biggio.

Erkebiskop Tonucci ble født i Fano (Pesaro) i Italia, 4. desember 1941. Han ble presteviet 19. mars 1966, og har tatt doktorgrad i teologi og kirkerett. I 1971 trådte han inn i Den hellige stols diplomatiske tjeneste, og har siden vært stasjonert i Kamerun, Storbritannia, Jugoslavia og USA. Han ble utnevnt til nuntius til Bolivia 21. oktober 1989, og til Kenya i 1996. Dessuten har han i perioder hatt poster i Vatikanet, blant annet i Statssekretariatet.

Erkebiskop Tonucci forlater posten i Stockholm i slutten av november.

Det er basilikaen av Det hellige hus (Chiesa della Casa Santa) som gjør Loreto til et av Italias fremste pilegrimsmål. Legenden forteller at "Det hellige hus fra Nasaret" ble fraktet dit fra Nasaret av engler den 7. september 1295. Valfartsstedet besøkes årlig av fem millioner pilegrimer og står sammen med Assisi, Padova og San Giovanni Rotondo øverst på listen over valfartsmål i Italia. Paver har alltid holdt helligdommen i Loreto høyt i akt, og den er direkte under deres autoritet og beskyttelse.

I 1586 fikk Loreto bystatus, og kirken ble elevert til en katedral. Men Loreto var eget bispedømme bare fra 1586 til 1592, da det ble slått sammen med bispedømmet Recanati. Bispedømmet Recanati-Loreto skiftet i 1934 navn til Recanati, det har siden bispedømmereformen i 1985 hett Macerata-Tolentino-Recanati-Cingoli-Treia. Helligdommen i Loreto ble en basilika i 1728. Den har vært bispesete igjen siden 1965, da Loreto ble opprettet som et territorialprelatur (Territorialis Praelatura ab Alma Domo Lauretana), etter å ha vært et apostolisk administratur siden 1935.

VIS / KI-Katolsk Informasjonstjeneste (Oslo) (19. oktober 2007)

av Webmaster publisert 19.10.2007, sist endret 19.10.2007 - 14:06