P. Reidar Voith funnet skikket til å feire messen etter 1962-missalet

 

P. Reidar Voith

 

 Se også:

P. Reidar Voith, sogneprest i Porsgrunn, er av biskop Bernt Eidsvig Can.Reg. av Oslo funnet skikket til å feire den tridentinske messen. I det apostoliske brevet "Summorum Pontificum", gitt "motu proprio" av pave Benedikt XVI den 7. juli 2007, åpnet paven for at "alle katolske prester av den latinske ritus, enten de er sekularprester eller ordensprester, kan bruke det romerske missalet gitt av den hellige pave Johannes XXIII i 1962, eller Det romerske missalet promulgert av pave Paul VI i 1970, og at det kan gjøres på hvilken som helst dag, med unntak av påskens triduum." Da Den hellige far offentliggjorde de nye direktivene om bruk av den tridentinske messen som en ekstraordinær form av den liturgiske feiring, presiserte han også at prester som ønsker å benytte seg av det latinskspråklige 1962-missalet må "være kvalifisert til å gjøre det og ikke juridisk sett forhindret."

P. Reidar Voith feirer vanligvis den tridentinske messen i Porsgrunn hver fredag, når han ikke feirer messe på Notodden. Datoer for messefeiringene etter 1962-missalet blir om kort tid å finne på Vår Frues Kirkes nettsted.

KI - Katolsk Informasjonstjeneste (Oslo) (2. januar 2008)

av Webmaster publisert 02.01.2008, sist endret 19.05.2014 - 09:36