Mot løsning på eiendomsstrid mellom Kirke og stat?

 Se også:

En lang strid rundt tilbakelevering av tsjekkiske kirkelige eiendommer kan nå nærme seg en løsning, ifølge den franske dagsavisen French daily La Croix.

Tsjekkias president Vaclav Klaus, som står i en usikker posisjon foran valget i februar, har satt saken høyt på prioriteringslisten, hevder La Croix. En regjeringsoppnevnt kommisjon som har arbeidet med kravene om tilbakelevering av kirkelige, konfiskerte eiendommer, skal fullføre sitt arbeid i løpet av 2008, og kommisjonens foreløbige arbeid skal ifølge rapporter finne støtte i alle de involverte parter. Tidligere har imidlertid forsøk på å finne løsninger mislyktes, grunnet sterk motstand i parlamentet og generell likegyldighet blant folk flest, i et av Europas mest sekulariserte land.

Kirkelige eiendommer ble konfiskert av kommunistregimet i 1949. Enkelte kirker ble rekonstruert til annet bruk eller revet. Andre ble solgt av regjeringen til nye eiere, like etter kommunismens fall. Det er i disse tilfellene at kirkeledelsen ønsker økonomisk kompensasjon.

CWN - Catholic World News (7. januar 2008)

av Webmaster publisert 07.01.2008, sist endret 07.01.2008 - 13:58