Flere praktiserende katolikker enn anglikanere i Storbritannia

 Se også:

The Press Association rapporterer at det for første gang siden reformasjonen er flere katolske enn anglikanske kirkegjengere i Storbritannia. En studie utført av Christian Research baserer sine funn på estimater for kirkegang i 2006: 861 800 katolikker deltok i messen hver søndag, sammenlignet med 852 500 anglikanere.

Peter Brierley, tidligere direktør for Christian Research, mener imidlertid ikke dette betyr at Storbritannia på ny kan bli et katolsk land. Brierley insisterer på at Den katolske kirke kommer til å se en markant nedgang i antall praktiserende katolikker de neste to år.

Dr. Brierleys studie, basert på tall fra halvparten av de 38 000 kirkene i England og Wales, tok imidlertid ikke med i beregningen den nylige store arbeidsinnvandringen fra Polen. Hadde man tatt høyde for denne, ville diskrepansen mellom katolsk og anglikansk kirkegang ha blitt enda større.

Enkelte estimater viser at det kan være så mange som 100 000 polakker i Storbritannia, og 85% av disse er katolikker. Myndighetene har imidlertid ikke maktet å finne ut nøyaktig hvor mange immigranter fra Øst-Europa som befinner seg i landene, noe som forhindret forskerne fra å innbefatte disse i studien.

CNA - Catholic News Agency (9. januar 2008)

av Webmaster publisert 09.01.2008, sist endret 09.01.2008 - 11:50