Ledig stilling som nødhjelpskoordinator i Caritas Norge

Stiftelsen Caritas Norge er Den katolske kirkes organisasjon for bistandsarbeid og sosialt arbeid, og arbeider med basis i Kirkens sosiallære. Vi arbeider med utviklings- og nød­hjelps­program, tiltak som fremmer solidaritet mellom land i Nord og Sør, og for å styrke det sosiale og diakonale arbeidet i de 32 katolske menighetene i Norge. Caritas Norge støttet i 2006 prosjekter i 20 land med omlag 41 mill. kr. Vårt sekre­tariat består av ni personer og vi holder til i trivelige lokaler nær Majorstua i Oslo. Caritas Norge er medlem av Caritas Internationalis, som består av 162 medlems­organisasjoner som arbeider i mer enn 200 land og territorier.

Caritas Norge har en ledig stilling som

nødhjelpskoordinator

Nødhjelpskoordinatoren vil primært arbeide med prosjektadministrasjon og -oppfølging, herunder rapport- og søknadsskriving, budsjett- og økonomioppfølging, kontakt med partnerorganisasjoner. Koordinatoren vil bidra til å sikre økt fokus på forebygging og lokal katastrofeberedskap i nødhjelpsarbeidet, og sørge for at bærekraftsperspektivet i høyere grad blir integrert i den humanitære innsatsen.

Det kreves

  • erfaring fra bistands- og/eller nødhjelpsarbeid
  • god muntlig og skriftlig framstillingsevne
  • gode engelskkunnskaper skriftlig og muntlig, ytterligere språkkunnskaper vil være en fordel
  • fleksibilitet og samarbeidsevne
  • evne til å sette seg inn i, og arbeide med respekt og forståelse for, andre kulturer

En del reisevirksomhet må påregnes.

Den som ansettes må kunne være lojal mot Caritas' katolske grunnsyn. Kjennskap til Kirkens sosiallære vil være et fortrinn.

Tiltredelse 1. juni 2008. Lønnstrinn 43 - 52 i henhold til satsene i Statens lønnsregulativ.

Nærmere opplysninger ved henvendelse til generalsekretær Kari-Mette Eidem, tlf 23 33 43 60, E-post: kari-mette.eidem@caritas.no.

Søknad med CV sendes stilling@caritas.no, senest 20. februar 2008.

KI - Katolsk Informasjonstjeneste (Oslo) (5. februar 2008)

av Webmaster publisert 05.02.2008, sist endret 05.02.2008 - 18:50