Økt kinesisk propaganda?

 Se også:

Kinesiske myndigheters nylige offisielle uttalelser om et mulig gjennombrudd i de diplomatiske forhandlingene med Den hellige stol, må anses mer som kinesisk propaganda enn reell diplomatisk progresjon, hevder direktøren for det anerkjente katolske nyhetsbyrået AsiaNews.

To sentrale kinesiske tjenestemenn - Ye Xiaowen, myndighetenes direktør for religiøse anliggender, og Liu Bainian, leder for Den katolske patriotiske forening - har offentlig spekulert i at Kina og Vatikanet er i ferd med å gjenopprette fulle diplomatiske forbindelser og at Beijing kan komme til å invitere pave Benedikt XVI til OL i 2008. P. Bernardo Cervellera, direktør for AsiaNews, anser imidlertid uttalelsene som del av en "offentlig kampanje for å dekke over Beijings forlegenhet etter at Steven Spielberg trakk seg fra arbeidet med Olympiaden."

I en dybdeanalyse av de kinesiske uttalelsene avdekker p. Cervellera at "Vatikan-representanter kontaktet av AsiaNews bekrefter at man ikke ser tydelige tegn på forbedrede relasjoner, ei heller på større religiøs frihet i landet."

Den nylige offentlige interessen for relasjonen mellom Vatikanet og Beijing kan også handle om at det er oppstått spenninger mellom ulike kinesiske aktører innen religiøse affærer, hevder p. Cervellera. De uvanlige offentlige utspillene fra Ye og Liu Bainian, hevder han, "synes å være et ekstremt forsøk på å redde seg selv fra en truende forestående utrensking i de patriotiske foreningene og ved ministeriet for religiøse anliggender."

Både Ye og Liu Bainian har stått sterkt imot Vatikanets arbeid for trosfrihet for Den katolske kirke i Kina, forklarer AsiaNews' direktør. Mens enkelte regjeringsrepresentanter har signalisert vilje til å godta Vatikanets premisser, har Ye og Liu Bainian kjempet for å opprettholde politisk kontroll over Kirken. Deres posisjon i kommunistregimet kan stå i fare, ettersom flere og flere kinesiske katolske biskoper offisielt bekrefter troskap til Den hellige far.

"Det er sannsynlig at forholdet mellom Kina og Vatikanet vil forbedre seg," konkluderer p. Cervellera. "Men dette vil kun skje etter at disse to tjenestemennene har trukket seg tilbake."

CWN - Catholic World News (25. februar 2008)