Sr. Anne-Lise Strøm OP tildeles Brobyggerprisen

Sr. Anne-Lise Strøm - Brobygger 2008

I en pressemelding fra Norske kirkeakademier den 29. februar opplyses det at Brobyggerprisen 2008 tildeles sr. Anne-Lise Strøm OP ved Lunden kloster i Oslo - "for hennes inderlige og inkluderende engasjement for medmennesker i ulike livssituasjoner".

Norske kirkeakademier har siden 1983 delt ut Brobyggerprisen til personer eller institusjoner/organisasjoner som har bygd broer av innsikt og forståelse - og stimulert til å utvikle kontakt og dialog mellom ulike grupper i samfunnet, heter det i pressemeldingen.

Styret i Norske kirkeakademier begrunner valget slik:

Søster Anne-Lise Strøm OP, født i Oslo 17.august 1940, er dominikanerinne ved Lunden kloster. Der avla hun de evige løfter i 1968, og hun har i flere perioder tjent som priorinne ved Lunden. Hun ble senest valgt på ny i år, 800 år etter at dominikanerordenen første gang kom til Norge. Søster Anne-Lise var i perioden 1992-98 dessuten president for den franske føderasjon av dominikanske nonneklostre, som dominikanerinnene i Norge tilhører. Hun har et betydningsfullt nettverk i Europa og også utover Europas grenser.

Lunden kloster tilhører dominikanerordenens kontemplative gren, der søstrene skal tilbringe livet med kontemplasjon, bønn og arbeid innenfor klosteret og i begrenset grad bevege seg utenfor. Lunden er et derfor et lukket kloster, men samtidig er det åpent og gjestfritt overfor alle som av ulike grunner søker dem for å finne ro og fordypelse, vinne mer klarhet og åndelig innsikt. Søster Anne-Lise er en velkjent representant for dette i den norske offentlighet. Hun er trygt rotfestet i det kontemplative liv, og samtidig har hun en stor kontaktflate innenfor kirke, skole og kultur.

Hennes engasjement for medmennesker er like inderlig enten det gjelder medsøstre og medarbeidere på Lunden, mennesker som søker hjelp og veiledning - unge som gamle, troende som ikke- eller annerledes-troende, mennesker som faller innenfor eller utenfor samfunnet. Hun gjør ikke forskjell på folk - alle blir omsluttet med den samme interesse og omtanke. Sin tro og sin kjærlighet til Kristus formidler hun med trygghet, enkelhet og generøsitet enten det skjer i den nære samtale, overfor skoleklasser på klosterbesøk eller når hun i blant deltar i radio- og fjernsynsprogrammer. I mer enn 30 år har Sr. Anne-Lise og klosteret på Lunden dessuten hatt et samarbeid i økumenisk ånd med Tonsen menighet, og under bønneuken for kristen enhet er det mange tilstede i klosterkirken fra ulike kirkesamfunn.

Sr. Anne-Lise er en sterk og tydelig brobygger, og hun bygger i det stille uten å søke sitt eget. Det er vel verdt en pris!

Prisen overrekkes i Mariakirken på Gran lørdag den 8. mars kl. 19 under Norske kirkeakademiers årsmøte.

GRATULERER!

KI - Katolsk Informasjonstjeneste (Oslo) (3. mars 2008)

av Webmaster publisert 03.03.2008, sist endret 03.03.2008 - 11:41