Utnevnelse av konsultorkollegium i Trondheim Stift

I samsvar med CIC, kan. 502 §1 og med særskilt privilegium av Kleruskongregasjonen, utnevnes til medlemmer i konsulturkollegiet for Trondheim Stift: P. Anthony O'Brien OCSO, pastor Etienne Caruana, sogneprest Marcelin Rediu.

Utnevnelsen gjelder frem til 28. juli 2012.

Trondheim, den 25. mars 2008

+Georg Müller

Biskop-Prelat av Trondheim

Melding fra Midt-Norge Stift; kd/mt (25. mars 2008)

av Webmaster publisert 27.03.2008, sist endret 27.03.2008 - 15:24