Presteforflytninger/utnevnelser i Oslo katolske bispedømme

Etter å ha hørt konsultorkollegiet, og med tilslutning fra fransiskanernes provinsialråd, utnevner biskop Bernt Eidsvig Can.Reg. av Oslo p. Nikolas Goryczka OFM til sogneprest og p. Grzegorz Gryz OFM til kapellan i St. Franciskus Xaverius menighet i Arendal, med virkning fra 1. september 2008. Utnevnelsene gjelder for en periode på fem år, etter avtale mellom OKB og provinsialrådet.

Med virkning fra 1. september 2008 er p. Sigurd Markussen utnevnt til sogneprest for St. Hallvard menighet i Oslo. Diakon Dominico Nguyen Thanh Phu, som prestevies 28. juni, utnevnes fra 1. september til kapellan i full stilling i St. Hallvard. P. Jon Atle Wetaas OP utnevnes til kapellan i 50 % stilling samme sted og fra samme dato.

Dominico Nguyen Thanh Phu skal bo/tjenestegjøre i Arendal fra prestevigselen av og inntil han tiltrer som kapellan i St. Hallvard.

Vikarierende sogneprest i St. Hallvard menighet, p. Frans Szajer OFM, innvilges et sabbatsår fra høsten 2008.

P. Mariusz Lewandowski OFM, kapellan i St. Hallvard fra 1. mai 2001, er av den polske St. Hedvig-provinsen og fra den 1. september 2008 kalt tilbake til Polen.

KI - Katolsk Informasjonstjeneste (Oslo) (25. juni 2008)

av Webmaster publisert 25.06.2008, sist endret 28.01.2014 - 16:14