Bilder fra prestevigselen av Pål André Bratbak og Dominico Nguyen Thanh Phu

Fra ordinasjonen i Ris kirke

Det var en stor festdag for Den katolske kirke i Norge da diakonene Pål André Bratbak og Dominico Nguyen Thanh Phu ble presteviet av biskop Bernt Eidsvig Can.Reg. av Oslo den 28. juni. Ordinasjonen fant sted i Ris kirke, som for anledningen var fullsatt. Biskop Gerhard Schwenzer SS.CC. koncelebrerte, sammen med bispedømmeadministrator i Tromsø stift, msgr. Torbjørn Olsen, og OKBs og tilreisende prester. Etter ordinasjonsmessen var det stor mottagelse på Det teologiske Menighetsfakultet, hvor de troende også kunne motta primissvelsignelsen fra de to nybakte prestene.

P. Pål Bratbak holdt sin første messe i hjemmemenigheten St. Hallvard søndag den 29. juni. P. Phu feiret sin primiss i hjemmemenigheten St. Ansgar, som for anledningen hadde leid Kristiansand domkirke.

Se bilder fra prestevielsen.

KI - Katolsk Informasjonstjeneste (Oslo) (30. juni 2008)

av Webmaster publisert 30.06.2008, sist endret 30.06.2008 - 18:16