Ut- og oppnevnelser i Tromsø stift

 Se også:

Pater Nikolaus Zeimetz frasa seg 28. august 2008, ved forberedelsen av sin flytting tilbake til Tyskland, embetene som konsultor og pønitensiar i Tromsø stift. Bispedømmeadministratoren, msgr. Torbjørn Olsen, aksepterte 31. august 2008 begge frasigelsene.

Antall konsultorer i Tromsø stift er derved sunket til fire, to mindre enn lovbestemt, jf. CIC, kan. 502, § 1. Den apostoliske nuntius har dog i brev 4. desember 2006 uttalt at det i vakanstiden ikke er adgang til å utnevne nye konsultorer.

Bispedømmeadministratoren, msgr. Torbjørn Olsen, oppnevnte 31. august 2008 pater Wojciech Egiert MSF, Hammerfest, til pønitensiar.

KI - Katolsk Informasjonstjeneste (Oslo) (1. september 2008)

av Webmaster publisert 01.09.2008, sist endret 01.09.2008 - 10:39