Pro-Obama-katolikker oppfordres til postkortaksjon mot hans abortsyn

Den amerikanske bispekonferanse har tatt initiativet til at katolikker i menighetene sender postkort til Det Hvite Hus hvor de avviser den nye presidentens abortsyn. En av lederne for bispekonferansens livsvernskontor, Richard M. Doerflinger, sa på en pressekonferanse den 22. januar at dette også er en anledning for katolikker som hadde støttet valget av Barack Obama, til å få formidlet at de hadde stemt på ham på tross av, ikke på grunn av, hans abortsyn. Slike katolikker har en plikt til å fortelle ham at «dette var ikke grunnen til at jeg stemte på deg».

Velgerundersøkelser viser at 54 prosent av den katolske velgermassen stemte for Obama.

Dagen etter, den 23. januar, reverserte president Obama en politikk som først ble iverksatt etter FNs befolkningskonferanse i Mexico City i 1984, der verdens stater undertegnet på at abort ikke måtte fremmes som et middel for befolkningsbegrensning. Denne politikken sluttet USA seg til, slik at amerikanske bistandsmidler verken skulle gis til barnebegrensningsprogrammer som benyttet abort som virkemiddel eller gjorde bidrag avhengig av at de fattige land hadde en abortpolitikk som fremholder abort som et slikt virkemiddel. Denne politikken ble først reversert av president Clinton, og nå altså også av president Obama.

CNS - Catholic News Service (24. januar 2009)

av Webmaster publisert 24.01.2009, sist endret 24.01.2009 - 21:06