SSPX-biskop Williamson får munnkurv

 Se også:

I en pressemelding tirsdag den 27. januar skriver brestebroderskapet Pius Xs generalsuperior, biskop Bernard Fellay, at Richard Williamson har fått en reprimande og ikke lenger får uttale seg om politiske forhold. Biskopen ber samtidig pave Benedikt XVI om tilgivelse for de svært antisemittiske uttalelser Richard Williamson kom med i det svenske fjernsynsprogrammet "Uppdrag granskning" den 21. januar. Biskop Fellays melding lyder som følger:

Vi har fått kjennskap til et intervju som biskop Richard Williamson, medlem av vårt prestebrorskap, har gitt til svensk fjernsyn. I dette intervjuet uttaler biskopen seg om historiske spørsmål, mer konkret om nasjonalsosialistenes folkemord på det jødiske folk.

Det er åpenbart at en katolsk biskops kirkelige autoritet begrenser seg til spørsmål som omhandler katolsk tro og morallære. Vårt prestebrorskap gjør ikke krav på å uttale seg i noe annet spørsmål. Prestebrorskapets oppdrag er å spre og gjenopprette den autenstiske katolske lære, slik den utlegges i de katolske dogmer. Det er på dette grunnlag vi er kjent, mottas og skattes over hele verden.

Det er med stor sorg vi må konstatere hvor stor skade overtredelse av dette mandatet har skadet vår misjon. Biskop Williamsons påstander gjenspeiler ikke på noe vis vårt prestebrorskaps standpunkt. Jeg har derfor forbudt biskop Williamson å inntil videre ta stilling til noe politisk eller historisk spørsmål.

Vi ber pave Benedikt XVI og alle mennesker av god vilje om tilgivelse for de dramatiske følger av den ovenfor nevnte overtredelse. Vi innser hvor utilbørlige biskop Williamsons uttalelser er og kan med sorg konstatere at de direkte påvirker prestebrorskapet, idet de diskrediterer vår misjon.

Dette er ikke akseptabelt, og vi deklarerer at vår hensikt fremdeles er å forkynne den katolske lære og forvalte sakramentene, hvorigjennom Vår Herre Jesu Kristi nåde formidles.

Menzingen, 27. januar 2009

+ Bernard Fellay

Generalsuperior

ZENIT / Kathpress (28. januar 2009)