P. Zygmunt Majcher OFM utnevnt til kapellan i Stavanger

Biskop Bernt Eidsvig Can.Reg. av Oslo har utnevnt p. Zygmunt Majcher OFM til kapellan i St. Svithun menighet i Stavanger.

Utnevnelsen gjelder fra den 1. august 2008.

KI - Katolsk Informasjonstjeneste (Oslo) (4. februar 2009)

av Webmaster publisert 04.02.2009, sist endret 04.02.2009 - 13:27