"Katolsk eller protestantisk, hva er forskjellen?"

P. Arnfinn Haram foreleser

Katolsk Forum, St. Laurentius kirke i Drammen:

Onsdag 18. mars kl.19.30 i menighetssalen

"Katolsk eller protestantisk, hva er forskjellen?"

Drammen katolske Forum inviterer til møte med pater Arnfinn Haram fra dominikanerklosteret i Neuberggaten, Oslo.

Med sin bakgrunn som tidligere luthersk prest, har pater Arnfinn særlig gode forutsetninger for det aktuelle temaet.

Hensikten med møtet er ikke å vise avstanden mellom kirkesamfunnene, men å gi grunnlag for samtaler om enhet. Som kardinal Kasper uttalte det da han var på norgesbesøk før jul, vil det økumeniske arbeidet fremmes ved at de troende fordyper seg i sin tro.

Etter pater Arnfinns foredrag vil det bli anledning til spørsmål og samtale.

Det er gratis adgang.

VELKOMMEN!

KI - Katolsk Informasjonstjeneste (Oslo) (2. mars 2009)

av Webmaster publisert 02.03.2009, sist endret 02.03.2009 - 13:20