Ny president for Rådet for pastoral omsorg for migranter og reisende

Vatikanet, 1.3.2009 (KAP/KI) - Erkebiskop Antonio Maria Vegliò (71), som frem til nå har vært sekretær for Østkirkekongregasjonen i Vatikanet, ble den 28. februar 2009 utnevnt av pave Benedikt XVI til ny president for Det pavelige råd for pastoral omsorg for migranter og reisende. Han etterfølger kardinal Renato Raffaele Martino, som siden 2006 har hatt embetet i personalunion med presidentskapet for Det pavelige råd for Rettferdighet og fred (Iustitia et Pax). Denne personalunionen blir nå opphevet.

Innenfor rammene av en «liten kuriereform» i mars 2006 forente pave Benedikt de to rådene under en ledelse. Dermed steg sekretærenes innflytelse i begge rådene. Spesielt nummer to i rådet for Migrantsjelesorgen, erkebiskop Agostino Marchetto, har de siste ukene gjort seg bemerket gjennom kritiske ytringer til den italienske regjerningens sikkerhetspolitiske avgjørelser og til dens utlendingspolitikk.

Antonio Maria Vegliò ble født i Macerata Feltria i regionen Marche i Italia den 3. februar 1938. Han ble presteviet den 18. mars 1962 og gikk i 1968 inn i det pavelige diplomatis tjeneste. I 1985 ble han utnevnt til nuntius i Papua-Ny Guinea og ble vigslet til erkebiskop. Etter det virket han i Vest-Afrika før han den 2. oktober 1997 ble utnevnt til den vanskelige oppgaven som nuntius til Libanon og til Kuwait og apostolisk delegat til Den arabiske halvøy. Den 11. april 2001 ble han utnevnt til sekretær for Østkirkekongregasjonen, og denne stillingen har han hatt til nå.

Kathpress/KI - Katolsk Informasjonstjeneste (Oslo); (pe) (4. mars 2009)

av Webmaster publisert 04.03.2009, sist endret 04.03.2009 - 19:56