Obamas stamcellepolitikk setter politikk høyere enn vitenskap og etikk

President Barack Obamas opphevelse av forbudet mot føderal finansiering av forskning basert på menneskefostrers stamceller er "politikkens forstemmende seier over vitenskap og etikk", uttalte kardinal Justin Rigali av Philadelphia kort etter at Obama hadde undertegnet opphevelsen den 9. mars. Rigali er formann for de amerikanske katolske biskopers livsvernskomite.

Obama opphevet president Bushs bestemmelse fra 2001 som kun tillot føderal finansiering dersom stamcellelinjene var blitt til før 9. august 2001. Intensjonen med denne politikken var at man ikke ville bidra til at forskninginteresser skulle anspore til avliving av menneskelige embryoer (tidligfostre).

Obama understreket at forordningen ikke betyr at hans administrasjon noensinne ville åpne for menneskekloning.

Men menneskekloning i forkningsøyemed er bare én av måtene forskere potensielt kan fremskaffe embryoniske stamceller. Uansett hvordan man går frem, kan fosterstamceller i dag kun fremskaffes ved at man destruerer menneskelige tidligfostre.

Michigan Catholic Conference sa i en utttalelse at presidenten med dette hadde satt politisk posering høyere enn sikrede vitenskapelige terapeutiske fremskritt. De pekte på det store antall forskningsresultater der pasienter var blitt behandlet og ofte kurert ved hjelp av stamcelleterapier som ikke innebærer destruksjon av menneskelige embryoer.

Det utføres behandling og forskning på voksne stamceller fra navlestreng og beinmarg. Det er også nylig meldt om et gjennombrudd med virusfrie hudceller.

CNS - Catholic News Service (9. mars 2009)

av Webmaster publisert 11.03.2009, sist endret 11.03.2009 - 13:48