Erkebiskop kritisererer ekskommunikasjon i brasiliansk abortsak

Erkebiskop Fisichella

 Se også:

Presidenten for Det pavelige akademi for livet, erkebiskop Rino Fisichella, går i et oppslag i L'Osservatore Romano ut mot erkebiskopen av Recife, José Cardoso Sobrinho. Fisichella anser at "troverdigheten til Kirkens lære" er blitt skadet av erkebiskopens ytringer.

Den niårige piken ble underkastet et abortinngrep, fordi tvillingssvangerskapet som voldtekten hadde ført til, bragte hennes liv i fare. Erkebiskop Sobrinho hadde i følge massemediene henvist til at de som medvirker til en slik abort ifølge kirkeloven blir automatisk rammet av den kirkelige ekskommunikasjonsstraff. Dette utløste en storm av indignasjon i den brasilianske offentlighet.

Sobrinhos tale "var ikke det adekvate språk" i en slik situasjon, mener Vatikanets høyestrangerende livsvernsgeistlige.

Jenta skulle "i utgangspunktet vært forsvart, omfavnet og trøstet for å hjelpe henne til å føle at vi alle var på hennes side" skrev han i Vatikanets avis, L'Osservatore Romano, 15 mars.

"Før man i det hele tatt tenkte på ekskommunisering, var det nødvendig og presserende å beskytte hennes uskyldige liv og bringe henne tilbake til et menneskelig nivå, noe som vi i Kirken bør være eksperter på", sier han.

"Dette er dessverre ikke det som skjedde, og det har påvirket vår læres troverdighet, som i manges øyne tolkes som insensitiv, uforståelig og ubarmhjertig"`, sier han.

Leger ved et sykehus i Recife, Brasil, utførte den 4. mars en abort på jenta, som kun veier litt over 30 kilo og er 136 cm høy. Hun skal angivelig blitt voldtatt gjentatte ganger av sin stefar helt fra hun var 6 år. I Brasil er abort ulovlig, unntatt i voldtektstilfeller eller hvis mors liv er i fare.

Etter aborten hadde funnet sted uttalte erkebiskop Jose Cardoso Sobrinho av Olinda og Recife at den var "en forbrytelse i Kirkens øyne", og at menneskeskapte lover aldri kan gå foran Guds lover.

Erkebiskopen meddelte til en brasiliansk avis at selv om barnet gjennomgikk en helserisiko ved å fortsette svangerskapet, vil ikke "målet rettferdiggjøre midlene. Det gode mål om å redde hennes liv kan ikke rettferdiggjøre å drepe to andre liv."

Vatikanets prefekt for Kongregasjonen for biskopene, kardinal Giovanni Battista Re, uttalte at ekskommunikasjonen mot de ansvarlige for utføringen av aborten var legitim.

I et intervju med den italienske avisen La Stampa den 7. mars understreket kardinalen at i henhold til Den kanoniske lov, vil abort eller medvirkning til abort føre til automatisk ekskommunikasjon, og at det ikke vil være nødvendig med et offisielt dekret fra kirkelige myndigheter.

Uttalelsene fra Kirkens representanter førte til en rådvillhet blant brasilianske katolikker og ble sterkt kritisert i media. Mange prester ble av sine menighetsmedlemmer bedt om å forklare kirkens standpunkter. Samtidig kritiserte såkalte NGOer, ikke-statlige interesseorganisasjoner, den manglende ekskommuniseringen av overgriperen.

Erkebiskop Fisichella kritiserer nå erkebiskop Sobrinhos håndtering av situasjonen.

"Kun fordi erkebiskopen av Recife med det samme begynte å snakke om ekskommunikasjon av legene", ble denne avskyelige, men alt for vanlige historien om vold mot jenter og kvinner slått opp i pressens overskrifter, sier Fisichella i sitt innlegg i L'Osservatore Romano.

Erkebiskopen fortsetter med å si at grunnet jentas unge alder og hennes "svake helsetilstand var hennes liv i alvorlig fare" ved å fortsette svangerskapet. "Hvordan skal man handle i slike tilfeller?" spør han, og understreker at jentas sak representerer en "vanskelig avgjørelse for legene".

Leger fortjener respekt for de vanskelige beslutninger de ofte må hanskes med, hevder Fisichella, og la til at ingen på en nonchalant måte foretar liv-og-død beslutninger. Slike anklager er "urettferdige og støtende", hevder han.

Det katolske prinsippet om livets ukrenkelighet er urokkelig, og "abort alltid har blitt fordømt av den moralske loven som en essensiell ond handling", fortsetter han.

Men siden ekskommunikasjon påløper automatisk i det øyeblikket en provosert abort gjennomføres, er det "ingen grunn til å med slik hast erklære og offentliggjøre et faktum som skjedde automatisk, sier han.

Fisichella presiserer at Kirken fortsatt kan stå fast på sine moralske prinsipper, og samtidig nå ut til mennesker og vise medlidenhet.

Erkebiskop Fisichella avslutter med en direkte henvendelse til jenta med ordene: "Carmen, vi er på din side. Vi deler din smerte og vil gjøre alt for å gi deg tilbake den verdighet du er blitt berøvet og gi deg all den kjærlighet du måtte trenge. Det er andre som fortjener ekskommunikasjon og vår tilgivelse - ikke dem som har tillatt deg å leve og har hjulpet deg til å gjenfinne håp og tillit".

CNS - Catholic News Service (16. mars 2009)

av Webmaster publisert 17.03.2009, sist endret 17.03.2009 - 12:27