Sensurerer deler av Vatikanets side på kinesisk

Vatikanets kinesiske nettside som ble lansert den 19. mars, er tilgjengelig i sin helhet, bortsett fra Pavens brev til de kinesiske katolikker.

Kilder som AsiaNews har snakket med bekrefter at det er mulig å lese nyheter, taler og onsdagsaudienser på nettsiden, men bekrefter også at brevet til landets katolikker som ble offentliggjort i juni 2007, er utilgjengelig.

I brevet argumenterer Benedikt for Den hellige stols rett til selv å utnevne biskoper, og påpeker samtidig at sensuren fra kinesiske myndigheter er basert på prinsipper som står i sterk motsetning til Den katolske tro.

Siden publiseringen i 2007 har brevet blitt bannlyst i Kina, distribusjon er forbudt og nettsider som har publisert brevet har blitt tvunget til å fjerne det. Sensuren har allikevel vist seg å være lite effektiv da brevet sirkulerer i de fleste katolske menigheter i landet.

Kinesiske myndigheter har i flere år forsøkt å kontrollere informasjon fra utenlandske nettsider om Kina, gjennom helt eller delvis blokkering. De blokkerte sidene inkluderer Hong Kongs bispedømme, som publiserer mange av talene til en av de store forkjempere for religionsfrihet i Kina, kardinal Joseph Zen, og nyhetssiden AsiaNews.

Kardinal Zens taler er allikevel godt kjent i Kina, og AsiaNews fortetter med å være den ledende kilden til informasjon for de lokale katolske nettsider.

AsiaNews (20. mars 2009)