Per Einar Odden diakonvies i London 20. juni

Per Einar Odden

Biskop Bernt Eidsvig, etter råd fra evalueringskommisjonen i presteseminaret Allen Hall, har gitt sitt tilsagn til at prestekandidat for Oslo Katolske Bispedømme Per Einar Odden blir diakonviet sammen med sin medstudent Gerard O'Brien i Westminster Cathedral i London 20. juni.

Diakonvielsen skjer kl. 11.30, og det er biskop George Stack, hjelpebiskop i Westminster, som vil forestå diakonvielsen. Etter messen er det mottagelse i seminaret Allen Hall, hvor Per Einar har studert siden september 2004.

Per Einar (53) er utdannet arkitekt og hadde lang kirkelig tjeneste bak seg da han begynte prestestudiene. Han har blant annet i mange år vært medarbeider for www.katolsk.no og er medlem av Broens redaksjon.

Etter vielsen vender han tilbake til Norge hvor han skal gjøre tjeneste som diakon før han blir presteviet.

KI - Katolsk Informasjonstjeneste (Oslo) (2. april 2009)

av Webmaster publisert 02.04.2009, sist endret 02.04.2009 - 10:46