Mats Tande ny medarbeider i Informasjonstjenesten

Mats Tande

 Se også:

Mats Tande, webmaster for www.katolsk.no, er fra 1. mai 2009 ansatt i 80% stilling som informasjonsmedarbeider i informasjonstjenesten ved Oslo katolske bispedømme.

Tande, som er utdannet dataingeniør, har siden 1995 vært aktiv i arbeidet med utvikling og drift av OKBs datatekniske løsninger i Akersveien, samt e-postsystemet og mange av bispedømmets sekundære nettsteder.

Hans arbeidsoppgaver vil i første omgang bestå av overgangen til ny publiseringsplattform for katolsk.no, samt datateknisk drift.

KI - Katolsk Informasjonstjeneste (Oslo); ad/mt (29. april 2009)

av Webmaster publisert 29.04.2009, sist endret 19.01.2011 - 16:04