Tredve år siden gjenåpning av katolske kirker

For tredve år siden, i løpet av april 1979, ble det gjenåpnet seks katolske kirker i Folkerepublikken Kina. Det var etter at alle religiøse kultsteder hadde vært stengt, mange ramponert eller helt ødelagt, under Kulturrevolusjonen (1966-1976).

Etter Mao Zedongs død i 1976, tok det noe tid før det store omslaget begynte. "Reform og åpenhet"-politikken (Gaige kaifang) dateres offisielt til et vedtak på det tredje plenumsmøte for den ellevte sentralkomite for det kinesiske kommunistparti, i desember 1978. Da ble 13 års total undertrykkelse avløst av "frihet for religiøs tro"-politikken. De første konkrete utslag av denne nye politikken ble synlige i løpet av 1979. De første templer, moskeer og kirker ble gjenåpnet.

For Den katolske kirke var april den måneden de første kirker ble gjenåpnet. Riktignok hadde "Nantang-kirken" i Beijing vært gjenåpnet i 1971, men det var bare utlendinger som fikk adgang til de tridentinske messene som ble feiret der.

Den kinesiske patriotiske katolske forening ble reaktivert - dette var et organ fra 1950-årene, dirigert av det kinesiske kommunistparti, som tjente til å styre Den katolske kirke inn på et regimetro spor som støttespiller for kommunistisk politikk, og til å krympe katolsk virksomhet og innflytelse på alle måter. Også medløperne i denne "foreningen" ble utsatt for kraftige forfølgelser under Kulturrevolusjonen. Nå pusset man støvet av foreningen og gjorde den medgjørlige presten Michael Fu Tieshan (1931-2007) til dens etterhvert viktigste lederskikkelse. Han ble regimeutpekt til biskop av Beijing og bispeviet i desember 1979.

Etterhvert er en større andel av de mange tusener av katolske kirker i Kina blitt gitt tilbake, restaurert og gjenåpnet. Man har også kunnet bygge en del helt nye, og man regner med at den "offisielle" katolske kirke disponerer over 6.000 kirker og kapeller nå. Dette tallet er ikke høyt, verken i historisk forstand eller når man tenker på hvor stort Kina er. Så omfattende var den katolske kirkes institusjonelle nærvær tidligere, at en opptelling viser at det før Annen Verdenskrig var flere kirkelige bygninger i Kina (32.930) enn i USA (32.091). Den "uoffisielle" katolisismen, tidligere kalt "undergrunnskirken" fordi den alltid - også under de hardeste tidene - var pavetro, kan egentlig ikke eie kirker. Noen svært overraskende unntak finnes det imidlertid, noe som skyldes mer avslappet religionspolitikk i enkelte deler av landet.

KI - Katolsk Informasjonstjeneste (Oslo) (30. april 2009)

av Webmaster publisert 30.04.2009, sist endret 19.01.2011 - 16:04