Erkebiskopen av Dublin omtaler misbruksskandalen

Erkebiskop Diarmuid Martin

Erkebiskopen av Dublin, Diarmuid Martin, har uttalt seg vedrørende den nylig publiserte rapporten om fysisk og psykisk mishandling (The Ryan report) i irske katolske institusjoner. I en kronikk i avisen Irish Times, sier erkebiskop Martin at Kirken i Irland må legge bort "fornektelsen" og aldri bagatellisere ofrenes lidelser. Han advarer samtidig de skyldige ordener og slår fast at de nå står ovenfor en "siste sjanse" til å fornye sine særskilte kall.

Erkebiskopen uttaler at dette ikke er situasjonen for de lettvindte unnskyldninger, men slår samtidig fast at "unnskyld" er det første ord som må ytres.

Martin skriver at rapporten har sjokkert, men ikke overrasket ham. Som student jobbet han selv i et internat for tidligere foreldreløse og vanskeligstilte elever ved katolske skoler i Dublin. Senere jobbet han også ved et senter for tidligere straffedømte i London, mange av disse tidligere elever ved de katolske institusjoner.

"Anyone who had contact with ex-residents of Irish industrial schools at that time knew that what those schools were offering was, to put it mildly, poor-quality childcare by the standards of the time. The information was there", skriver erkebiskopen, og bemerker at en geistlig og enkelte journalister tidligere har forsøkt å skape oppmerksomhet rundt misbruket.

"The first thing the church has to do is to move out of any mode of denial. That was the position for far too long and it is still there".

Erkebiskopen påpeker også at Kirken fremstilte seg selv som bedre og mer moralsk enn andre institusjoner for barn:

"Its record should have shown that and it did not. Ryan reveals church institutions where children were placed in the care of people with practically no morals", legger han til.

Han advarer samtidig prester og ordensfolk mot å la deres følelse av sjokk og vantro føre til en forståelse av selv å være et offer:

"No one in the church must ever try to water down or reformulate the suffering of survivors. Let the survivors speak and tell their stories as they experienced them".

Martin omtaler de ansvarlige ordener direkte: "What happened that you drifted so far away from your own charism?".

De tiltalte ordeners kredibilitet og overlevelsesevne er nå avhengig av deres evne til ærlig selvransakelse, mener Martin, og sier samtidig at mange i Kirken mistet av syne "den mest essensielle dimensjon" i de troendes liv:

"The Christian message is a message of love. What the Ryan commission recounts is sadly so very far removed from that. In Jesus' eyes the poor deserve the best and they did not receive it here".

Martin oppfordrer de berørte ordener om å fornye sine kall ved å støtte ofrene og deres familier:

"In many ways it is your last chance to render honor to charismatic founders and to so many good members of your congregations who feel tarnished".

Erkebiskop Martin avslutter sin kronikk i Irish Times med å kommentere en ny rapport som ventes offentliggjort i løpet av kort tid. Denne rapporten tar for seg misbruk av barn i hans eget erkebispedømme:

"It will not be easy reading. The steps that have been taken to put in place good child safeguarding norms will never wipe away the sufferings of those who were abused. Let the truth, however, come out."

CNA - Catholic News Agency (27. mai 2009)

av Webmaster publisert 28.05.2009, sist endret 19.01.2011 - 16:04