Evige løfter hos karmelittene 29. august

Sr. Hedvig Sophie av Kristus Kongen og Marias uplettede unnfangelse

 Se også:

Sr. Hedvig Sophie av Kristus Kongen og Marias uplettede unnfangelse OCD skal avlegge sine høytidelige ordensløfter under høymessen feiret av biskop Berislav Grgic lørdag 29. august, kl 12:00, i karmel "Totus tuus" i Tromsø. Alle er hjertelig velkommen til liturgien og til kirkekaffe etterpå.

Sr. Hedvig ble født i 1975 i Bergen. Hun fikk sin skolegang ved St. Paul skole og Bergens Handelsgymnas. I 1989 ble hun døpt og konfirmert i Den katolske kirke, og var i mange år aktiv i det katolske ungdomsarbeidet. Etter studier innen dans, teatervitenskap og historie trådte hun inn hos karmelittene den 15. september 2003. Novisiatet begynte hun den 24. Juli 2004 og de første løftene avla hun den 13. juli 2006.

At hun nå avlegger sine høytidelige (evige) løfter betyr at hun forplikter seg for alltid til et liv i kyskhet, fattigdom og lydighet. Selv om de respektive ordensregler og kongregasjonenes oppgaver i Kirken, gir et mer detaljert bilde av hvordan dette skal utføres i praksis, er de tre løftene noe alle ordensfolk forplikter seg til å overholde. De gjør det som er svar på et særskilt kall fra Gud, og gjør det først etter en lang prøvetid, som gir både vedkommende og kommuniteten mulighet til å erkjenne om hun/han virkelig fikk kallets nåde og derfor kommer til å utvikle sitt fulle potensial som menneske og kristen.

Et liv i løftene fører, ved å bygge på troen, håpet og kjærligheten, dem som er kalt til det, til den fulle utfoldelse av dåpens nåde. Hvert av løftene kan i all korthet forklares på følgende måte:

  • et løfte om kyskhet betyr at man avstår fra å stifte egen familie og innebærer et altomfattende avkall på det seksuelle område. Ved dette radikale valg bekjenner vi at Gud er blitt til vårt livs største kjærlighet som oppfyller alle hjertets lengsler, han som er kilde til all menneskelig kjærlighet og lykke. Dette gir hjertet frihet til å elske alle mennesker med den kjærlighet Gud har til oss.
  • et løfte om fattigdom betyr at man gir et radikal avkall på materielle goder, på rett til å skaffe seg og forvalte privat eiendom. Ved dette bekjenner vi at Gud er menneskets eneste skatt og at han i sitt store forsyn sørger for dem som stoler på ham alene.
  • et løfte om lydighet betyr at man avstår fra å bestemme over sin egen tid, sine aktiviteter, planer osv og adlyder sine overordnede når de pålegger dem noe i samsvar med Guds og Kirkens lov. Ved dette søker vi å forene oss med Guds frelsende vilje. Alt skjer i troens ånd overfor Guds virke gjennom de mennesker han har utpekt til særskilte oppgaver i Kirken.

Det er en tradisjon hos ordensfolk at den som avlegger evige ordensløfter ber alle sine medkristne om forbønn:

"La Jesu Kristi sinnelag prege deres ferd." Fil 2,5

Det er en stor glede for meg å kunne avlegge de høytidelige løfter. Jeg ber dere takke, sammen med meg, for all nåde og barmhjertighet Gud har skjenket meg i løpet av livet og ber dere om forbønn. Må den salige Jomfru Maria alltid være den som leder meg, slik at mitt liv stadig mer preges av Jesu Kristi sinnelag og bli Gud Fader til ære.

Sr. Hedvig Sophie av Kristus Kongen og Marias uplettede unnfangelse OCD

Les mer på Karmelittsøstrenes nettsted!

Karmelittsøstrene i "Totus tuus"; /mt (25. august 2009)

av Webmaster publisert 30.08.2009, sist endret 19.01.2011 - 16:04