Fem løfteavleggelser i august

Hele fem ordensfolk i Kirken i Norge skal avlegge sine evige/høytidelige ordensløfter i august. De fem representerer hele spennet i Kirkens ordensliv.

Lørdag 1. august: Sr. Marie Thérèse Carey OSC fra Høysteinane Kloster (klarissene i Larvik) avlegger sine høytidelige løfter i en messe feiret av biskop Bernt Eidsvig kl. 12.00 i St. Frans kirke i Larvik. Etterpå er det mottagelse i menighetshuset (eller på skolen) ved siden av kirken. Alle er hjertelig velkommen!

Fredag 14. august: Sr. Maria-Elisabeth av Eukaristien OP fra Lunden kloster i Oslo avlegger sine høytidelige løfter i messen kl 18.00. Biskop Bernt Eidsvig Can.Reg. er hovedcelebrant. Etter messen er det mottagelse. Alle er hjertelig velkommen!

Lørdag 22. august: Sr. Karolina Bogoczova fra St. Elisabethsøstrene avlegger sine evige løfter i St. Olav domkirke i Oslo, ved en høytidelig messe kl. 11. 00. Biskop Berislav Grgic av Tromsø er hovedcelebrant. Etterpå er det mottagelse i menighetssalen (rett bak kirken). Alle er hjertelig velkommen!

Fredag 28. august: Dom Albert Maczka fra augustinerkorherrene, kapellan i St. Paul menighet i Bergen, avlegger sine evige løfter i Klosterneuburg i Østerrike. Den høytidelige messen finner sted i Stiftskirken i Klosterneuburg kl. 10.00. Etter messen er alle invitert til lunsj. Velkommen!

Lørdag 29. august: Sr. Hedvig Sophie av Kristus Kongen og Marias Uplettede Unnfangelse OCD avlegger sine høytidelige løfter i karmelittklosteret "Totus Tuus" i en høytidelig messe feiret av biskop Berislav Grgic av Tromsø kl. 12.00. Ordenen blir representert ved provinsial p. Roman Hernoga OCD og p. Juliusz Wiewóra OCD. Etter messen er det mottagelse. Alle er hjertelig velkommen!

Flere detaljer vil bli kunngjort i forbindelse med hver enkelt seremoni når den nærmer seg. Se også intervju med tre av ordenskandidatene i Broen nummer 3-09.

KI - Katolsk Informasjonstjeneste (Oslo) (14. juli 2009)

av Webmaster publisert 14.07.2009, sist endret 19.01.2011 - 16:04