Dom Albert Maczka har avlagt evige løfter

Fredag den 28. august, på festen for den hellige Augustin, avla Dom Albert, kapellan i St. Paul menighet i Bergen, sine evige løfter i Klosterneuburg.

Mange var kommet fra Polen og også fra Bergen for å feire denne festen sammen med ham og Augustinerkorherrene. Også biskop Bernt Eidsvig av Oslo, og en polsk biskop var til stede under høytideligheten.

Under første vesper kvelden før ble fem nye noviser ikledt ordensdrakten, og under høymessen på selve festdagen avla tre klerikere løfter for tre år.

Dom Albert avla sine første løfter i 2006, og ankom Bergen i november 2007. Som kapellan i St. Paul menighet har han et særlig ansvar for polsk sjelesorg, og han reiser i den anledning mye rundt og feirer messer ulike steder langt fra sognekirken.

KI - Katolsk Informasjonstjeneste (Oslo) (1. september 2009)

av Webmaster publisert 02.09.2009, sist endret 19.01.2011 - 16:05