Biskop Eidsvig med støtteerklæring til KrF før valget

Biskop Bernt Eidsvig av Oslo.

Biskop Bernt Eidsvig Can.Reg. av Oslo har den 11. september skrevet under på et opprop for Kristelig Folkeparti (KrF), få dager før stortingsvalget. Det korte oppropet, som kunne leses i Vårt Land og Aftenposten samme dag, lyder:

"Vi trenger et verdibevisst sentrumsparti som vil verne om liv, familie og miljø. Derfor stemmer jeg KrF i år."

Katolske overhyrder i Norge har ikke tradisjon for denne type politiske støtteerklæringer, og biskop Eidsvig forklarer bakgrunnen for sitt valg slik:

"Det er helt sikkert uvanlig at en katolsk biskop offentlig støtter et parti ved et stortingsvalg. Jeg gjør ikke dette på vegne av Kirken eller i kraft av min stilling. Alle katolikker oppfordres til å stemme i overensstemmelse med sin samvittighet og helheltige vurdering av norsk politikk. Erfaring viser at de sprer seg godt over det politiske spektrum. Når jeg denne gang - og for første gang ved et stortingsvalg - stemmer Kristelig Folkeparti, har det hovedsakelig med partiets holdning til følgende saker å gjøre: (1) Abortlovgivningen, (2) Ekteskapslovgivningen, (3) Lovgivning knyttet til bioetikk og medisinsk etikk og (4) Privatskolene."

KI - Katolsk Informasjonstjeneste (Oslo) (11. september 2009)

av Webmaster publisert 11.09.2009, sist endret 19.01.2011 - 16:05