Hva betyr den nye apostoliske konstitusjon i praksis?

 

 Se også:

Gårsdagens nyhet om at Vatikanet godkjenner en ny apostolisk konstitusjon, som åpner for de tradisjonelle anglikaneres 'hjemkomst' til Roma, kom som et sjokk på mange. Aktiviteten på blogger og nyhetssider, både på katolsk og anglikansk side, har vært kokende. Hva er så de praktiske konsekvensene?

Den nye apostoliske konstitusjon kommer i følge kilder som et svar på en to år gammel forespørsel fra TAC (Traditional Anglican Communion), som brøt med Den anglikanske kirke i 1991 grunnet striden rundt ordinasjon av kvinnelige prester.

Konstitusjonen åpner for at anglikanske biskoper, prester og legfolk kan oppnå full kommunion med Den katolske kirke, og samtidig får beholde særskilte anglikanske skikker og liturgi som er i samsvar med katolsk tradisjon.

Mens man tidligere måtte sørge for individuelle ordninger ved konvertering, åpnes det nå altså for kollektive ordninger, det vil si at hele menigheter og bispedømmer i fellesskap kan konvertere til Den katolske tro. Rundt 40-50 biskoper og 100 prester skal i følge Vatikankjenneren Sandro Magister så langt være klar for å ta skrittet helt ut: akseptere pavens autoritet og Den katolske kirkes katekisme. Disse skal være fra USA, Australia og England.

Hvordan vil dette fungere i praksis?

  • Den hellige far åpner for en ordning med såkalte personalordinariat, en organisering av ikke-territorielle kirkelige organisasjoner.
  • Den hellige stol utpeker en ordinarie, en anglikansk prest eller biskop som er tatt opp i Den katolske kirke, til å lede prelaturet. Gifte anglikanske biskoper får ikke utøve denne funksjonen, kun sølibatære prester eller biskoper.
  • Gifte anglikanske prester får fortsette i sitt virke etter en reordinasjon.

Den nye apostoliske konstitusjonen er fremdeles under utarbeidelse, og ventes offentliggjort i løpet av to uker.

Vi har blitt bønnhørt! Dette er reaksjonen til erkebiskopen av TAC, John Hepworth, som i en uttalelse uttrykker at TAC er "dypt rørt av sjenerøsiteten til Den hellige far, Pave Benedikt XVI".

Interesserte kan lese mer på følgende nettsider:

Pope Benedict approves structure for admitting large groups of Anglicans into Catholic Church (CNA)

Bridge Over Troubled Tiber: Holy See Welcomes Anglican Christians into Catholic Church (Catholic Online)

The Anglican provision: a press round-up (Luke Coppen/Catholic Herald)

Knock, and It Shall Be Opened to You. As Long As It's According to Tradition (Sandro Magister)

 

av Webmaster publisert 23.10.2009, sist endret 08.06.2011 - 10:50