Msgr. Lucjan Skolik utnevnt til kapellan i St. Hallvard, Oslo

Msgr. Lucjan Skolik er av biskop Bernt Eidsvig, Can.Reg.av Oslo, utnevnt til kapellan i St. Hallvard kirke i Oslo, i 50% stilling - fra 1. november 2009.

Skolik skal ha ansvar for polsk sjelesorg og dåps- og ekteskapskatekese.

Han vil også stå for begge de ukentlige messene på polsk.

Msgr. Skolik har siden høsten 2008 hatt sabbatsår hos Elisabethsøstrene i Oslo.

KI - Katolsk Informasjonstjeneste (Oslo) (22. oktober 2009)

av Webmaster publisert 22.10.2009, sist endret 19.01.2011 - 16:05