Høykirkelige anglikanere møtes for å diskutere ukens store nyhet

Biskop John Broadhurst

 Se også:

Hundrevis av tradisjonalistiske anglikanske geistlige er ventet å møtes i London i helgen for å diskutere om det vil være aktuelt å konvertere til Den katolske kirke, sett i lys av Pave Benedikts opprettelse av et eget anglikansk "personalordinariat".

Rundt 500 medlemmer av organisasjonen "Forward In Faith", en høykirkelig gruppe innen Den anglikanske kirke, vil i følge Times Online delta.

Samtidig venter man nå på detaljene fra Vatikanet rundt forslaget til den nye strukturen som foreslås i den apostoliske konstitusjon, ventet frigitt om to uker.

Formannen i "Forward In Faith", biskop John Broadhurst av Fulham, offentliggjorde tirsdag en reaksjon på Vatikanets annonsering av en ny ordning med personalordinariat for å bistå anglikanere som ønsker kommunion med Roma.

I uttalelsen sier biskopen at "Forward In Faith" flere ganger har uttrykt håp og ønsker om å kunne oppnå full kommunion med Roma, samtidig med bevaringen av "hvert aspekt av den anglikanske arv som ikke strider med Den katolske kirkes lære".

Praktiske utfordringer

Mens "Forward in Faith" fremdeles er underlagt den anglikanske erkebiskop av Canterbury, Rowan Williams, var det i 1993 mer enn 440 geistlige som brøt med "Church of England", etter at den anglikanske generalsynode vedtok å ordinere kvinnelige prester.

Selv om Pave Benedikts forslag nå vil gjøre det lettere for disse å konvertere, står de også ovenfor ubesvarte spørsmål og praktiske utfordringer.

London Times skriver at britiske katolske prester tjener en tredjedel av det de anglikanske gjør. Anglikanske prester som i 1992 brøt med "Church of England", fikk da en kompensasjonspakke. Erkebiskopen av Canterbury har gitt indikasjoner på at det i dette tilfellet ikke blir aktuelt.

De to biskoper Andrew Burnham og Keith Newton, som er utnevnt av erkebiskop Williams til å betjene de anglikanske geistlige som er motstandere av kvinnelige prester, advarer mot det de kaller "raske avgjørelser".

I følge biskopene vil anglikanere foretrekke å bli værende innen det anglikanske fellesskap, mens andre vil foreta "individuelle ordninger".

"En annen gruppe anglikanere, tror vi, vil danne en slags karavane, lik Israelittene som krysset ørkenen i søken etter Det lovede land", sier biskopene.

Samtidig foreslår de den 22. februar 2010, festen for Apostelen Peters stol, som en passende dag til en avgjørelse om man ønsker å gå videre med Pave Benedikts nye apostoliske konstitusjon.

CNA - Catholic News Agency; Andreas Dingstad (23. oktober 2009)

av Webmaster publisert 08.11.2009, sist endret 19.01.2011 - 16:05