Kardinal Glemp går av som polsk primas

Kardinal Józef Glemp

Warszawa, 24.11.2009 (KI/KAP) - Når kardinal Józef Glemp den 18. desember 2009 fyller åtti år, mister han ikke bare retten til å delta i pavevalg, men han går også av som primas for den katolske Kirke i Polen etter 28 år i embetet.

Kardinal Glemp har siden 7. juli 1981 vært Primas Poloniae, da pave Johannes Paul II (1978-2005) utnevnte den da 51-årige Glemp til erkebiskop av Warszawa og Gniezno etter kardinal Stefan Wyszynski (1901-81). Som polsk primas overtok han også automatisk som president for bispekonferansen.

Den vestpolske byen Gniezno (ty: Gnesen), som inneholder graven til den hellige Adalbert av Praha (956-97) og var residens for hertug Mieszko I, som i år 966 lot seg døpe sammen med sitt folk, har siden 1418 vært sete for den polske primas. Fra 1946 fikk erkebiskopen av Gniezno automatisk i tillegg tildelt erkebispedømmet Warszawa pro illa vice et ad personam som en «personalunion». Men ved nyordningen av de polske kirkeprovinsene den 25. mars 1992 oppløste pave Johannes Paul II personalunionen mellom erkebispedømmene Gniezno og Warszawa. Kardinal Glemp fortsatte da som erkebiskop av Warszawa, mens Henryk Muszynski ble erkebiskop av Gniezno. Paven bestemte at tittelen primas av Polen skulle forbli knyttet til den hellige Adalberts arv i erkebispedømmet Gniezno, men han bestemte også at kardinal Glemp skulle fortsette å bære tittelen primas av Polen.

Frem til 1994 var den polske primas automatisk president for den polske bispekonferansen, men da ble reglene endret slik at presidenten skulle velges av biskopene med en funksjonsperiode på fem år. Glemp ble valgt til president i 1994 og igjen i 1999, men i 2004 frasa han seg gjenvalg, og ny president for bispekonferansen ble erkebiskop Jozef Michalik av Przemysl.

Kardinal Glemp fylte 75 år den 18. desember 2004 og leverte da i henhold til kirkeretten sin avskjedssøknad til paven. Men to uker før Johannes Paul II døde, kunngjorde den apostoliske nuntius i Polen, erkebiskop Jozef Kowalczyk, den 20. mars 2005 at paven hadde bestemt at Glemp skulle fortsette som erkebiskop av Warszawa til 2006. Med denne avgjørelsen ville paven gjøre det mulig for kardinalen å sitte i sitt embete ved feiringen av sitt 50-årsjubileum som prest den 25. mai 2006 og sitt 25-årsjubileum som erkebiskop av Warszawa den 7. juli 2006.

Glemps avskjedssøknad ble innvilget av pave Benedikt XVI den 6. desember 2006. Paven bestemte imidlertid at han fikk beholde ærestittelen som polsk primas frem til sin åttiårsdag. Kardinal Glemp fyller åtti år den 18. desember 2009 og mister dermed tittelen som polsk primas, Primas Poloniae. Etter at han gikk av som erkebiskop av Warszawa i mars 2007, innebar dette embetet bare symbolske oppgaver som fjernsynstaler eller ledelse av valget på president for bispekonferansen. Ny polsk primas etter Glemp ble erkebiskop Henryk Muszynski av Gniezno. Dermed er man tilbake til «normalordningen» som ble bestemt i 1992, at erkebiskopen av Gniezno er polsk primas. Erkebiskop Muszynski er imidlertid over 76 år gammel og blir trolig snart pensjonert.

Kathpress/Katolsk Informasjonstjeneste (Oslo); (pe) (25. november 2009)

av Webmaster publisert 25.11.2009, sist endret 19.01.2011 - 16:05