Program for Katolsk Akademi våren 2010

 Se også:

Teologi. Filosofi. Kultur. Samfunn.

Oslo katolske bispedømme inviterer fra nyåret 2010 til Katolsk Akademi en lørdag i måneden. Akademiet er et debattforum hvis oppgave er å sette på dagsorden problemstillinger i skjæringspunktet teologi, filosofi, kultur og samfunn. Målsetningen er å belyse dagsaktuelle og øvrige spørsmål ut fra en katolsk forståelse.

Alle seminarene finner sted i Mariagården, Akersveien 16, Oslo, kl. 11.00-15.00.

Program våren 2010

PROGRAM VÅREN 2010:

Lørdag 13. februar:

TEOLOG MADELEINE FREDELL O.P: Vatikanet og Europas åndelige fundament

Dominikanersøster Madeleine Fredell OP kommer fra Stockholm og er generalsekretær for den svenske Justitia et Pax-komiteen. Hun foreleser og skriver om spørsmål som berører katolsk sosiallære, europeisk integration, globalisering og teologi i dag.

Lørdag 13. mars:

BISKOP BERNT I. EIDSVIG CAN.REG.: Sigrid Undsets lykkelige år

Biskop Eidsvig har skrevet del III i boken "Den katolske kirken i Norge": "Den katolske kirken vender tilbake"

Lørdag 17. april:

FILOSOFIDOKTOR ULF JONSSON SJ: Hvordan samtale om Gud i dag

Jesuittpater Ulf Jonsson SJ kommer fra Uppsala. Han er sjefredaktør i den velrenomerte katolske Tidsskriftet Signum. Han underviser på det katolske Newmaninstituttet og Universitetet i Uppsala. Han har skrevet følgende bøker: "Med tanke på Gud. En introduktion til religionsfilosofi" og "Habermas, Påven og Troen". Han er en populær og skattet foredragsholder og retrettleder i Den hellige Ignatius' meditasjonsteknikker.

Lørdag 8. mai:

PROFESSOR I KIRKEHISTORIE ØYVIND NORDERVAL: Opphevelsen av Jesuittparagrafen, i lengdeperspektiv

Øyvind Norderval er professor i kirkehistorie ved Teologisk Fakultet, Universitetet i Oslo. Da grunnloven ble vedtatt i 1814, var den ilagt tre forbehold: Jødeparagrafen, paragrafen om munkeordener og jesuittparagrafen. Jødeparagrafen ble opphevet i 1851, paragrafen om munkeordener i 1857 - og først i 1956 ble jesuittparagrafen opphevet. Han har et pågående arbeide om dette og har satt søkelyset på hvorfor denne paragrafen holdt så lenge.

VELKOMMEN!

KI - Katolsk Informasjonstjeneste (Oslo) (1. desember 2009)

av Webmaster publisert 01.12.2009, sist endret 19.01.2011 - 16:05