Undergrunnsbiskoper fortsatt varetektsfengslet

 Se også:

Søndag 14. februar meddelte pave Benedikt sine lykkeønskninger til det kinesiske folk i forbindelse med feiringen av det nye året - "Tigerens År".

Ved årsskiftet står Kirken i Kina fremdeles ovenfor store utfordringer, blant annet splittelsen mellom de som holder fast ved lojaliteten til Roma og avviser samarbeid med kommunistmyndighetene, og de katolikker som holder seg inne med staten gjennom "Den kinesiske katolske patriotiske forening".

Kommunistmyndighetene holder fremdeles tre av landets undergrunnsbiskoper varetekstfengslet, melder AsiaNews.

Samtidig har ingen hørt fra biskop Jia Zhiguo etter at han ble arrestert for snart ett år siden.

Kinas kommunistmyndigheter tillater kun kristen praktisering i statlige godkjente såkalte "Patriotiske foreninger", deriblant "Den kinesiske katolske patriotiske forening".

Kardinal Zen av Hong Kong har gjentatte ganger oppfordret regimet til å løslate fengslede katolske geistlige, anerkjenne Den katolske kirkes autonomi fra kommunistpartiet, samt å åpne for samtaler med Den hellige stol.

Det skal allikevel eksistere en viss uenighet mellom kardinal Zen og statssekretær Bertone, om hvilken linje Kirken skal ha ovenfor myndighetene i Kina: konfrontasjon vs. diplomati.

Denne debatten ble ytterligere aktualisert etter løslatelsen av biskop Joseph An Shuxin som - etter å ha vært fengslet i ti år - i fjor trådte inn i den patriotiske forening, en handling mange kinesiske katolikker har betegnet som forræderi.

Et lite positivt tegn for Kinas lojale katolikker er den nylige løslatelsen av to undergrunnsprester fra bispedømmet Zhengding. Mange undergrunnsprester rapporterer om jevnlig trakassering og fengsling for å tvinge de over til "Den patriotiske forening".

AsiaNews, CWN, CNA; Andreas Dingstad (13. februar 2010)

av Webmaster publisert 16.02.2010, sist endret 19.01.2011 - 15:59