Inngår samarbeid om stamcelleforskning

 

Det pavelige råd for kulturen annonserte tirsdag at de har inngått et samarbeid med det amerikanske bioteknologifirmaet NeoStem. Avtalen tar sikte på felles promotering for anerkjennelsen av det medisinske potensial til såkalte adulte stamceller.

Forskning på stamceller fra menneskelige embryoer har lenge møtt kraftig motstand fra Den katolske kirke, siden den innebærer destruksjon av menneskelige embryo fra befruktede eggceller eller fostre.

Derimot har Kirken oppfordret til fortsatt forskning på adulte stamceller, nå senest ved gårsdagens avtale.

- Som en del av samarbeidet vil NeoStem og Det pavelige råd tilby kursprogrammer, publikasjoner og akademiske forelesninger med en tverrfaglig tilnærming for teologiske og filosofiske fakulteter, inkludert de bioetiske verden rundt, heter det i en felles uttalelse.

Et av hovedmålene for samarbeidet ventes å være offentlig opplysningsarbeid om de store fremskritt som er gjort innen forskningen på adulte stamceller, blant annet hvordan benmargstamceller har vist seg å kunne omprogrammeres til andre typer organspesifikke stamceller. Forskning viser at stadig flere slike transformasjoner er mulige.

- Den viktige dimensjonen med adult stamcelleforskning er basert på det faktum at den ikke setter menneskelig liv i fare. Denne typen forskning unngår dermed en rekke etiske og moralske utfordringer som oppstår ved forskning på embryo-stamceller, sier pr. Tomasz Trafny fra Det pavelige råd for kulturen til NYDailyNews.

Vatikanet forplikter seg til å bidra med 1 million dollar i økonomisk støtte til prosjektet.

VIS, CNA, Wikipedia, NY Daily News; Andreas Dingstad (25. mai 2010)

av Webmaster publisert 26.05.2010, sist endret 09.10.2012 - 12:37