Nye allierte i kampen for krusifikset

 Se også:

10 av Europas 47 stater har alliert seg med Italia i deres anke til Den europeiske menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg i den såkalte Lautsi vs. Italia-saken. Domstolen påla i november 2009 italienske skoler å fjerne krusifikser fra veggene etter at en finsk-italiensk kvinne saksøkte staten for brudd på barns religionsfrihet og foreldres bestemmelsesrett.

Ingen europeiske stater eller NGOs har formelt sett støttet avgjørelsen, mens de landene som offisielt støtter Italias anke er: Armenia, Bulgaria, Kypros, Hellas, Litauen, Malta, Monaco, San-Marino, Romania og Russland.

De 10 statene har bedt retten om å ta del som en "tredjepart" i den kommende ankesaken. En slik tredjepartsrolle - kjent som Amicus Curiae - gjør disse landene til en offisiell part i saken, og får dermed gi både skriftlige og muntlige vitnemål.

Domstolens storkammer holder en offentlig høring den 30. juni. Den endelige dommen i saken kommer i følge rapporter i løpet av 2010.

Les mer:

ECHR Crucifix Case: Ten Member States Join Italy in Support of the Crucifix (European Centre for Law and Justice)

10 European States Join Italy to Defend Crucifix (Zenit)

Zenit, European Centre for Law and Justice; Andreas Dingstad (2. juni 2010)

av Webmaster publisert 02.06.2010, sist endret 19.01.2011 - 15:59