Sr. Ansgaria Baas CB in memoriam

Sr. Ansgaria R.I.P.

Født: Nieuwer-Amstel den 2. oktober 1920

Løfter: I Maastricht den 15. mai 1949

Død: I Maastrich den 26. juni 2010

Gravlagt: I Ryckholt den 1. juli 2010

Carolo Borromeussøster Ansgaria Baas døde i Maastricht den 26. juni 2010. Hennes medsøstre i Norge, hvor hun tjenestegjorde i 47 år fra 1953 til 2000, skriver de følgende minneord:

"Herren er min hyrde, jeg mangler ingen ting" (Salme 23)

Med respekt vil vi respektere sr. Ansgarias ønske om at vi ikke skriver lange minneord. Allikevel vil vi med få ord få uttrykke hva sr. Ansgaria har betydd for oss.

Hun var for oss en medsøster som var blid og beskjeden, trofast og med stor ansvarsfølelse, tilfreds med livet slik det fortonte seg og takknemlig for alt som var skapt - naturen var hennes venn.

Hun hadde et intenst bønneliv og fulgte tett alle som var henne kjær.

Samtidig var hun også lutret på grunn av åndelig og mental tilbakegang, med smerte og avhengighet.

Kort og godt var sr. Ansgaria en søster og medsøster som levde i all enkelhet, et forbilde.

Vi takker henne for alt hun har betydd for oss.

Sr. Ansgaria, lev i fryd hos vår Herre, og tenk på oss alle som er deg dyrebare her nede.

St. Carolus Borromeussøstrene i Norge

KI - Katolsk Informasjonstjeneste (Oslo) (13. juli 2010)

av Webmaster publisert 13.07.2010, sist endret 19.01.2011 - 15:59