Innsettelse av sogneprest i Trondheim 15. august

Påtroppende sogneprest i Trondheim
 Se også:

Søndag 15. august innsetter apostolisk administrator Bernt Eidsvig Can.Reg. av Trondheim stift Dom Albert Maczka Can.Reg som sogneprest i St. Olav domkirkemenighet i Trondheim. NB! Innsettelsen finner sted i messen klokken 18.

Alle er hjertelig velkomne.

KI - Katolsk Informasjonstjeneste (Oslo) (12. august 2010)

av Webmaster publisert 12.08.2010, sist endret 19.01.2011 - 15:59