Pave Benedikt hilser Missionaries of Charity på 100-årsdagen for Mor Teresas fødsel

 Se også:

Den 26. august 2010 er det 100 år siden Den salige Mor Teresas fødsel. Dagen markeres i søstrenes og brødrenes hus over hele verden. I Norge vil alle de nordiske biskoper feire messe med Missionaries of Charity-søstrene i Bergen i anledning møte i Den nordiske bispekonferanse i byen den 2. til 7. september.

I anledning 100-årsjubileet for ordensgrunnleggerens fødsel, har pave Benedikt XVI skrevet det følgende brev til Missonaries of Charity-søstre og -brødre over hele verden:

"Jeg sender mine hjertelige hilsener til alle Missionaries of Charity når dere starter feiringen av hundreårsdagen for Den salige Mor Teresas fødsel, en ordensgrunnlegger og et eksemplarisk forbilde i kristen dyd. Jeg er overbevist om at dette året, for Kirken og verden, vil bli gjenstand for jublende takknemlighet til Gud for den uvurderlige gaven Mor Teresa var da hun levde, og som hun fortsetter å være gjennom dere, sine åndelige døtres rause og utrettelige arbeid.

Dere streber etter å nærme dere Jesu egen person, hvis tørst etter sjeler slukkes gjennom deres tjeneste for ham i de fattigste av de fattige. Gjennom å ha svart på Herrens direkte kall, levde Mor Teresa i verden etter Den hellige Johannes ord: 'Mine kjære, har Gud elsket oss slik, da skylder også vi å elske hverandre ... dersom vi elsker hverandre, blir Gud i oss, og hans kjærlighet er fullendt i oss' (1 Joh 4,11-12).

Måtte denne kjærligheten fortsette å inspirere dere som Missionaries of Charity til å ofre dere sjenerøst til Jesus, som dere ser og tjener i de fattige, de syke, ensomme og forlatte. Jeg oppmuntrer dere til alltid å finne kraft i Mor Teresas åndelige eksempel og i hennes fotspor, som svar på Kristi oppfordring: 'Kom og vær mitt lys.' Jeg forener meg åndelig med feiringen av jubileet, og med stor kjærlighet til Herren gir jeg min faderlige apostoliske velsignelse til Missionaries of Charity og til alle dem dere tjener."

Pave Benedikt XVI

Også søster Prema, generalpriorinnen for Missionaries of Charity, har i anledning dagen skrevet til sine ordenssøstre og -brødre:

"Mor Teresa ble født for 100 år siden i Skopje (nåværende Makedonia) den 26. august 1910. Hennes liv og arbeid fortsetter å være en inspirasjon for unge og gamle, rike og fattige fra alle samfunnslag, religioner og land. Hennes budskap - 'Gud har skapt oss for noe større - å elske og å bli elsket' - får oss til å se bortenfor vårt dagliglivs prøvelser, ensomhet og misnøye. Vi er kalt til noe uendelig mye større enn rikdom, begavelser, berømmelse eller nytelse. Vi er kalt til å se på Gud, vår kjærlige Far, og vet at han elsker oss med en ubetinget øm og evig kjærlighet, og vi er kalt til å dele denne kjærligheten med de rundt oss, og vi begynner med våre familier. Med Mors ord: 'Smil til hverandre, ta dere tid til hverandre i familien. Vi vet aldri hvor mye godt et enkelt smil kan gjøre.'

I vårt barnehjem Shishu Bhavan i Calcutta hadde vi en svært funksjonshemmet jente som levde til hun ble 39 år. Hun het Sundari, som betyr 'vakker'. Hun eide ingenting og kunne ikke gjøre annet med sin helt forkrøplede kropp, enn å ligge stille i sengen. Men det var noe hun mestret bra - hun kunne gi et stort smil med så stor glede som lyste opp ansiktet hennes, og dermed formidle all den kjærlighet hun hadde i hjertet sitt. Hun visste at hun var elsket og tatt hånd om, at hun var verdifull for mange. Sundari var ikke særlig vakker, men hun var svært vakker.

La oss feire hundreårsminnet for vår Mors fødsel gjennom å dele gleden ved å elske og bli elsket. La oss be om å få lære Guds kjærlighet til oss bedre å kjenne.

Fylt av hans kjærlighet skal vi bli bærere av hans kjærlighet til de rundt oss, gjennom å gjøre små ting med stor kjærlighet, som å gi et smil, et vennlig ord og en hjelpende hånd. Slike små ting 'gjort med stor kjærlighet', 'vil gjøre våre liv til noe vakkert for Gud'. Må verden rundt oss forvandles, for 'et smil skaper smil, og kjærlighet skaper kjærlighet'."

Gud velsigne deg.

Sr. Maria Prema MC

LES MER:

Den salige Teresa av Calcutta

BOK: Kom og vær mitt lys - helgenen fra Calcuttas private brev (Luther forlag)

BOK: Moder Teresa (St. Olav forlag)

Mother Teresa of Calcutta Center

RV - Vatikanradioen (26. august 2010)

av Webmaster publisert 26.08.2010, sist endret 19.01.2011 - 15:59