Opprettelse av Nordisk Katolsk Familieråd

 

Den nordiske bispekonferanse har under sin konferanse i Bergen 2. - 7. september 2010 gitt den nordiske planleggingsgruppen for "Kjærlighet og Liv"-kongressen i Jönköping i mai i år mandat til å opprette et Nordisk Katolsk Familieråd for samarbeid om familiespørsmål, og med oppgave å gjennomføre familiekongresser i fremtiden.

Det nye rådet får som kontaktperson i Den nordiske bispekonferanse biskopen av Tromsø, msgr. Berislav Grgic.

KI - Katolsk Informasjonstjeneste (Oslo) (11. oktober 2010)

av Webmaster publisert 11.10.2010, sist endret 19.08.2014 - 17:10