Det pavelige råd for nyevangelisering er nå offisielt

 

 Se også:

Under en pressekonferanse tirsdag lanserte erkebiskop Rino Fisichella, den ferske lederen av Det pavelige råd for nyevangelisering, pave Benedikts apostoliske brev "Ubicumque et semper" (Alltid og overalt), hvor paven formelt oppretter det nye pavelige rådet. Dette er dermed det første nye pavelige råd på over 20 år.

Det pavelige råd for nyevangelisering er ment som et middel for gjenoppdagelsen av den kristne tro, der hvor den historisk sett har stått sterkt: USA, Europa og Sør-Amerika.

Erkebiskop Fisichella sa følgende til pressen i går:

"The theme of new evangelisation has been the subject of deep reflection by Church Magisterium over recent decades. It is immediately clear that this goal represents a challenge to the entire Church, which must ... find adequate ways to renew her announcement to many baptised people who no longer understand what it means to belong to the Christian community, and are victims of the subjectivism of our times with its closure in an individualism that often lacks public and social responsibility. The 'Motu Proprio' directly identifies those Churches of ancient tradition which ... require a renewed missionary spirit, one capable of helping them make a forward leap to meet the new requirements which the current historical situation imposes".

Italienske Fisichella viste også til tre taler av pave Benedikt XVI, som fungerer som et slags fundament for Det pavelige råds arbeid:

- Talen til kulturpersonligheter i Paris, Frankrike, i 2008.

- Talen til akademikere i Praha, Tsjekkia, i 2009.

- Talen til samfunnstopper i Westminster Hall, London, under det nylige besøk til Storbritannia.

I det apostoliske brevet offentliggjort i går, skriver Benedikt at rådet - i samarbeid med lokale bispekonferanser - skal fremme Kirkens lære basert på katekismen, og at det skal stimulere til bruk av nye medier for å fremme evangeliet og nye misjonsinitiativ.

Det finnes nok en viss ironi i at erklæringen om behovet for nyevangelisering og dialog med verden kun ble offentliggjort på latinsk og italiensk - noe erkebiskop Fisichella også fikk høre på pressekonferansen. Fisichella benektet samtidig at opprettelsen av rådet var et slags byråkratisk forsøk på å hanskes med et komplekst kulturelt fenomen, og ba om tålmodighet slik at rådet kan komme i gang med sitt arbeid.

Pave Benedikt skal i de kommende uker utnevne ytterligere medlemmer til det ferske pavelig råd for nyevangelisering.

VIS, Associated Press, NCR; Andreas Dingstad (13. oktober 2010)

av Webmaster publisert 13.10.2010, sist endret 18.10.2011 - 12:01