Biskop Eidsvigs preken ved p. Joao Olav Limas begravelse

P. Joao Olav Lima R.I.P.

 Se også:

Det var en fullsatt St. Olav domkirke som torsdag den 28. oktober tok avskjed med p. Joao Olav Lima, som døde den 17. oktober. Rekviemmessen ble feiret av biskop Bernt Eidsvig av Oslo, som holdt den følgende preken:

Kjære fru Anadelia Oliveira de Lima (søster); herr ministerråd Paulo Guimarâes, som representerer republikken Brasils ambassadør i Norge; kjære pastor Limas kolleger og venner.

Pastor Joao Olav Lima ble født i Teresina i Brasil den 9. januar 1947. Han døde av hjertesvikt i Asker natt til den 17. oktober, 63 år gammel, efter lengre tids sykdom, og allikevel uventet. Han hadde samme dag hatt besøk av pastor Sigurd Markussen. De to førte en hjertelig og åndelig samtale. Siste gang jeg snakket med ham på telefonen, et par uker tidligere, var han humoristisk og optimistisk. Jeg innser nu at han må ha vært meget sykere enn noen av oss forstod.

Hans søster forteller meg at pastor Lima var et uvanlig barn, pga. sin fromhet. Som barn insisterte han på daglige messebesøk og deltagelse i andaker, med den følge at far og søstre måtte forsøke å bli like fromme. Han var en av ni søsken.

Ganske tidlig ble det klart at han ønsket å bli prest, og allerede 10 ½ år gammel begynte han i juniorseminaret, dvs. en internatskole i kirkelig regi som var grunnlagt for å fremme preste- og ordenskall. Filosofi og teologi studerte han i Spania, hvor han tilbragte hele 11 år. Senere virket han i Chile, hvor han i 1979 fikk hjelp fra den norske ambassade til å komme til Norge. Siden den tid har han vært bosatt her, og ble senere inkardinert som prest i OKB. Så lenge han var arbeidsfør, hadde han ansvar for den spansk- og portugisisktalende sjelesorg og var samtidig kapellan i domsognet.

Efter en meget alvorlig bilulykke i 1998 har hans helse vært svekket, og i de siste år har han ikke kunnet utføre vanlig prestetjeneste, men har allikevel vært en avholdt sjelesørger for mange. Fru Anadelia Oliveira de Lima ber meg på familiens vegne å takke pastor Limas mange trofaste venner og hjelpere.

Jesus sier: "Jeg skal ikke miste noen av dem (min himmelske Far) har betrodd meg, men jeg skal oppreise dem alle på den ytterste dag." Dette er et stort mysterium, og alle våre forestillinger er utilstrekkelige. Det vi imidlertid vet, fra vår dåp av, er at Kristus står fast ved sitt ord, selv om vi ikke gjør det. Om vi er troløse, er han trofast. Hans ord forblir at han skal oppreise oss på den ytterste dag.

Budskapet om oppstandelsen fra de døde er Kirkens opprinnelige evangelium. Kristus er oppstått og har vist seg for Peter og apostlene. De kom i hu hva Herren hadde sagt, ikke bare om sin egen oppstandelse, men om vår. Derfor skriver Paulus: Vi skal ikke sørge som de som ikke eier noe håp, for vi vet at vi har en fremtid hos Gud. Kristus valgte å dele våre kår, inntil døden for oss, for at vi skal ha del i hans oppstandelse. Og enda tydeligere: Dersom Kristus ikke er oppstanden, da er vår tro intet. Men, nå er Kristus oppstanden!

Så takker vi i dag for pastor Joao Limas liv og gjerning. Vi ber Herren Kristus ta bort den synd og skyld som ennu måtte hefte ved ham, og føre ham til oppstandelsen og det evige liv.

KI - Katolsk Informasjonstjeneste (Oslo) (29. oktober 2010)

av Webmaster publisert 01.11.2010, sist endret 19.01.2011 - 15:59