Utnevnelser i Tromsø stift

VåpenskjoldBiskop Berislav Grgić av Tromsø har den 10. og 11. mai 2011 foretatt følgende utnevnelser for Tromsø stift:

Tirsdag 10. mai 2011:


Onsdag 11. mai 2011:

Melding fra Tromsø stift