Lisensiatsgrader til Fredrik Hansen og Erik Varden

Nå i juni har br. Erik Varden OCSO tatt lisensiatsgraden ved Det pavelige orientalske institutt i Roma med avhandlingen The Ascesis of Compassion in the Vita Hypatii of Callinicos. Han fortsetter studiene ved instituttet fra høsten. P. Fredrik Hansen har tatt lisensiatsgraden i kirkerett ved Det pavelige universitet Gregoriana med avhandlingen To the Apostolic Signatura "est rectæ administrationi iustitiæ invigilare".

Lisensiatet er et grad i det pavelige universitetssystemet, hakket under doktorgraden. Det gir rett til å undervise i kirkelige institusjoner.