Pave Benedikt: Sekularisme har ført til "økt oppløsning av familien"

Sekularisme har ført til "økt oppløsning av familien" sa Benedikt XVI i sin preken søndag 5. juni, da han feiret messe i Zagreb for rundt 400 000 troende, i anledning den kroatiske familiedagen. Pavens to dager lange besøk til Kroatia fant sted tre uker før 20-årsjubileet for Kroatias løsrivelse fra republikken Jugoslavia. Under sin ankomsttale uttrykte Benedikt støtte til landets EU-søknad, og presiserte at Kroatia "fra begynnelsen har tilhørt Europa", men at det europeiske kontinent samtidig trenger å bli minnet på dets kristne røtter.

Lørdag talte paven til Kroatias akademiske og kulturelle elite vedrørende samvittighetens mening og opprinnelse.

- Hvis vi er i samsvar med den rådende moderne ide, så reduseres samvittigheten til den subjektive sfære hvor religion og moral fordrives, og krisen i vesten lar seg ikke kurere og Europa er dømt til å kollapse under egen vekt. Hvis samvittigheten derimot gjenoppdages som stedet hvor det lyttes til sannhet og godhet, stedet for ansvarlighet overfor Gud og medmennesker, med andre ord: et bolverk mot alle former for tyranni - da er det håp for fremtiden, sa pave Benedikt.

Under sin 19. utenlandsreise deltok også Benedikt på en bønnevigilie sammen med kroatiske ungdommer, og ba ved graven til nasjonalhelten - og den saligkårede - kardinal Alojzije Stepinac.

Pave Benedikts neste utenlandsreise finner sted i august, da "Shepherd One" setter kursen mot Madrid og deltakelse ved Verdensungdomsdagene 2011. I september står et statsbesøk til Tyskland for tur.