Pave Benedikts stille revolusjon

Stengingen av cistercienserklosteret Santa Croce in Gerusalemme i Roma har fått mye nyhetsdekning, både i nasjonale og internasjonale medier. Mens mye av fokuset har vært preget av en ordenssøster og tidligere nattklubbdanserinnes ekstatiske dans ("eks-strippernonnen"),  ser den erfarne vatikanobservatøren John Allen derimot Vatikanets inngripen som et tegn på langt mer komplekse og dypere årsakssammenhenger som har gått den sekulære presse hus forbi.  

Se også: Stenger cistercienserkloster i Roma

I følge Allen er avgjørelsen et synlig bevis på "en stille revolusjon" under pave Benedikts pontifikat, og sier at det skal mer til enn en dansende ordenssøster for å stenge et helt kloster.

- Essensen er følgende: dette er slutten på logikken 'av deres frukter skal I kjenne dem' som en gang i tiden betydde fritt leide, eller i det minste en sterk form for at tvilen kommer deg til gode for superstjerne-prester og høyprofilerte grupper under anklager for embetsmisbruk. En gang i tiden var den offisielle arbeidshypotesen at hvis noen gjorde mange gode ting for Kirken, så var anklager om seksuell eller finansiell utilbørlighet høyst sannsynlig falske - og ved å ta de for seriøst risikerte man å oppmuntre fiender av troen, skriver Allen.

Under Benedikt XVI ser Allen en trend som innebærer slutten på denne gamle mentaliteten.

- Uten noen stor fanfare har Benedikt XVI gjort det klart at nå er det nye regler som gjelder. Uansett hvor begavet en person eller en institusjon fremstår, er de ikke utenom rekkevidde dersom de også er involverte i hva paven en gang kalte 'skitten' i Kirken, skriver amerikaneren.

Allen fremhever samtidig at klosteret - i cisterciensernes eie siden 1561 - lenge har vært sett på som en suksesshistorie i Italia. Da særlig med tanke på den tidligere abbeden Simone Maria Fiorasos store happening i 2008, da hele bibelen ble opplest sammenhengende over seks dager - live på italiensk fjernsyn. Arrangementet ble endog åpnet av pave Benedikt selv - og avsluttet av kardinal Bertone. 

Med tiden skal det derimot ha kommet inn bekymringsmeldinger vedrørende forholdet på klosteret, om blant annet interne "usømmelige forhold" og et overdrevent fokus på byens VIP-scene - samt hotell- og butikkdrift med manglende økonomisk åpenhet. 

Alt dette må sees i sammenheng med pavens langsiktige strategi om en fornyelse av Kirkens åpenhet og ansvarlighet, som for eksempel Vatikanets nye regler mot hvitvasking av penger, samt revisjonen av den kanoniske lov for å forenkle prosessen med å sile ut prester som gjør seg skyldige i ulike former for embetsmisbruk.

- Kritikere vil selvsagt innvende at denne stille revolusjonen forblir ufullkommen til den inkluderer bispekollegiet - med andre ord: til de biskoper som var ansvarlige under den seksuelle overgrepskrisen eller ulike økonomiske skandaler - eller andre former for 'skitt' i Kirken - selv stilles til ansvar, skriver Allen, som allikevel presiserer at uansett hva man måtte mene om denne innvendingen, så er en ufullkommen revolusjon allikevel en revolusjon - og må tas på alvor.